Studietoeslag

De Studietoeslag is bedoeld voor scholieren en studenten van 15 jaar en ouder die door een beperking of chronische ziekte structureel niet kunnen bijverdienen. 

Met een studietoeslag van de gemeente ontvangt u maandelijks een bedrag. 

Aanvraagformulier studietoeslag (met DigiD)

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de studietoeslag als u:

 • inwoner bent van de gemeente Koggenland;
 • 15 jaar of ouder bent;
 • een blijvende of langdurige lichamelijke of geestelijke beperking, of een chronische ziekte heeft waardoor u niet kunt werken naast uw studie;
 • studiefinanciering ontvangt (WSF) of een tegemoetkoming voor schoolkosten (Wtos). Het levenlanglerenkrediet valt niet hieronder;
 • geen recht heeft op een Wajong-uitkering;
 • geen inkomsten hebt uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding. Ontvangt u een stagevergoeding? Dan geldt er een vrijlating. Is uw stagevergoeding hoger dan de vrijlating? Dan wordt dit van de studietoeslag afgetrokken.

Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen voor de studietoeslag vult u het aanvraagformulier in. U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan eerst DigiD aan.

Bij uw aanvraag moet u de volgende bewijsstukken meesturen:

 • Kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort, géén rijbewijs)
 • Beschikking toekenning WTOS of studiefinanciering van DUO.
 • Deskundigenverklaring (bijvoorbeeld van de arts) waarin staat waarom u niet kunt werken naast de studie. Heeft u dat niet of is deze onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht.
 • Stageovereenkomst waar de hoogte van de stagevergoeding op is vermeld.

Hoe hoog is de studietoeslag?

De hoogte van de Studietoeslag per maand is afhankelijk van uw leeftijd. 
Per 1 juli 2023 is de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie:

 • 21-jarigen en ouder: € 334,34
 • 20-jarigen: € 267,47
 • 19-jarigen: € 200,60
 • 18-jarigen: € 167,17
 • 17-jarigen: € 132,06
 • 16-jarigen: € 115,34
 • 15-jarigen: € 100,30

De bedragen wijzigen halfjaarlijks. De actuele bedragen staan in het Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021.

Hoe lang krijgt u de studietoeslag?

De studietoeslag wordt toegekend voor de duur van de studie tenzij het medisch advies anders uitwijst. Eenmaal per 12 maanden voeren wij een heronderzoek uit om te beoordelen of u nog aan de voorwaarden voldoet. 

Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan direct aan ons door om te voorkomen dat u geld moet terugbetalen! U gaat bijvoorbeeld werken of stoppen met uw studie. Of u krijgt een stagevergoeding. Bij iedere vorm van inkomen uit werk vervalt het recht op de Studietoeslag. Ook als u alleen in de vakantieperiode gaat werken.

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de studietoeslag krijgt en hoe hoog deze is. De gemeente kan deze termijn verlengen, als het formulier niet volledig is ingevuld, documenten ontbreken of het onderzoek meer tijd nodig heeft.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de studietoeslag? U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bellen tussen 09:00 en 12:00 uur. Het telefoonnummer is (0229)54 83 70.

Per e-mail zijn wij bereikbaar via rondkomen@koggenland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?