Teamleden

  • Renate Pomstra
  • Ella Wijnker
  • Guda Rinkel
  • Vanessa Bijtjes

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

  1. Momenteel bezig: Maart 2019

    Het eerste contact tussen gemeente en doe-team is gelegd. Het proces gaat nu opgestart worden.