Spreidingswet van kracht: regio Westfriesland neemt stappen voor vluchtelingenopvang

Sinds 1 februari 2024 is de Spreidingswet van kracht. Gemeenten moeten bijdragen aan een evenwichtige verdeling van asielopvang over Nederland en voldoende opvangplekken. Om aan deze opgave te voldoen, werken de gemeenten in de regio Westfriesland samen. Hoorn, Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Koggenland en Drechterland hebben een regionale routekaart vastgesteld met stappen en randvoorwaarden die tot een regionaal plan  voor vluchtelingenopvang moeten leiden. Deze stappen omvatten onder andere inventarisatie en analyse van mogelijke locaties, vaststelling van voorwaarden voor samenwerking en risicoanalyse. 

De provincie Noord-Holland moet 16.290 asielzoekers opvangen. De regio Westfriesland is verantwoordelijk voor de opvang van in totaal 1.230 asielzoekers, waarvan Hoorn er 399 opvangen, Koggenland 149, Medemblik 263, Opmeer 74, Drechterland 125, Stede Broec 123 en Enkhuizen 97.

Planning

De komende periode stellen de Westfriese gemeenten een regionaal plan op. Onderdeel hiervan zijn het in kaart brengen van (mogelijk) geschikte locaties in de regio en het vaststellen van regionale en lokale randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: een juiste balans in de verhouding vluchtelingen/bewoners in de kernen en dorpen, het waar mogelijk inzetten van lokale en regionale ondernemers en voldoende activiteiten op de locaties. Scholing en werk staan aan de basis van inburgering. De betrokkenheid van de lokale gemeenschap en de gemeenteraad zijn hierbij essentieel. Hoe de gemeenten hier een eigen invulling aan geven, wordt nader uitgewerkt. 

Iedere gemeente pakt de zoektocht naar mogelijke locaties zelf op. Daarbij kijken de gemeentes wat lokaal mogelijk en haalbaar is om vervolgens met de regio te delen. Rond de zomervakantie moet dat regionale plan op hoofdlijnen klaar zijn en wordt het bij de provincie ingediend. Vervolgens maakt de provincie vanuit alle regionale plannen één provinciaal opvangplan en dient dit in bij het ministerie van Justitie. De bewindspersoon voor asielopvang beoordeelt de twaalf provinciale plannen voor 1 januari 2025 en provincies krijgen vervolgens nog zes maanden de tijd om die te realiseren.

Samenwerking

De Koggenlandse burgemeester Monique Bonsen benadrukt namens de gemeenten het belang van deze samenwerking: "Het opvangen van vluchtelingen is niet alleen een ruimtelijke uitdaging, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door gezamenlijk op te trekken met de andere gemeenten in Westfriesland, kunnen we op een goede manier opvang realiseren voor mensen op die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Door de ervaringen met de crisisnoodopvang hebben we geleerd dat de opvang van vluchtelingen binnen onze regio heel goed kan verlopen."