Met het sport-, beweeg- en preventieakkoord ondersteunen we de sportverenigingen in Koggenland. Het doel is de sportverenigingen gezond en vitaal te houden zodat iedere inwoner daar welkom is om te sporten, te bewegen en te ontmoeten. Stichting Sportraad Koggenland geeft uitvoering aan dit akkoord. Voor de realisatie van de ambities van de Sportraad is de buurtsportcoach aangesteld.

Wat doet de Sportraad Koggenland?

Sportraad Koggenland faciliteert, ondersteunt en stimuleert verenigingen, instellingen maar ook inwoners en Doe-teams in hun activiteiten, wanneer deze activiteiten te koppelen zijn aan het Sport-, beweeg- en preventieakkoord Koggenland. Ook inwoners (waaronder Doe-teams) kunnen de Sportraad benaderen voor ondersteuning of advies. Dit kan een ondersteuning zijn in bijvoorbeeld financiën, menskracht of kennis.

Lees meer over de Sportraad, de buurtsportcoach en het sport-, beweeg- en preventieakkoord.(externe link)