Teamleden

 • Jan Delemarre
 • Gráinne van Woensel

Contactpersoon gemeente

Schetsontwerp park Avenhorn: reacties op het voorstel

Op 29 juni 2022 was de presentatie van het schetsontwerp van het park Avenhorn. Aan de aanwezigen is input gevraagd. Dit geeft ons én het doe team nog beter inzicht wat er leeft en speelt. Er zijn 32 formulieren ingevuld en hieronder hebben wij alle input gecategoriseerd weergegeven. Op een aantal formulieren zijn meerdere onderwerpen opgeschreven waardoor het aantal vragen/opmerkingen hoger is dan het aantal (32) formulieren.   

Wij hebben op alle input een reactie gegeven. Zoals u kunt lezen heeft de input ook gevolgen voor het ontwerp. Zo wordt de kabelbaan uit het ontwerp gehaald en wordt gekeken of de fitnesstoestellen elders in het park kunnen worden geplaatst. Wij verwachten hiermee zo goed als mogelijk gehoor te geven aan de input.  

Vraag/opmerking

Aantal

Reactie gemeente

Leuk plan, gezellig!

12

Fijn om te horen!

Veel overlast; angst voor vernieling; meer handhaving

7

De politie en gemeente kunnen helaas niet 24/7 beschikbaar zijn op deze locatie. Wij adviseren om waar mogelijk met de jongeren in gesprek te gaan. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert dan kan bij  overlast en/of vernieling de politie worden gebeld. Meldingen worden altijd in het systeem opgeslagen waardoor ook een dossier gevormd wordt. Zoals bekend nodigt de huidige locatie jongeren uit om er te hangen. Wij hopen (wij kunnen niet in de toekomst kijken) dat de nieuwe situatie voor een verbetering zorgt en de huidige overlast verminderd.

Kabelbaan geeft geluidsoverlast en vandalisme

3

In overleg met doe team is besloten om de kabelbaan uit het ontwerp te halen. Het gebruik van de kabelbaan maakt inderdaad geluid. De kans op oneigenlijk gebruik (’s avonds/’s nachts en vandalisme) door jongeren is groot.   

Kabelbaan op andere plek realiseren

2

Zie reactie hierboven

Kabelbaan niet realiseren

2

Zie reactie hierboven

Fitnesstoestellen elders plaatsen

2

Wij gaan in overleg met de ontwerpster om de fitnesstoestellen elders te situeren.  

Angst voor scooters (op fietspad); aanbrengen hekken op de bruggen

3

Wij gaan binnenkort bij drie entrees (brug Wieken en twee bruggen kant Rietvoornlaan) van het park ‘langzaam verkeer sluisjes’ plaatsen. Hiermee wordt de doorgang van scooters bemoeilijkt (let wel; niet onmogelijk gemaakt). De breedte van de sluisjes moet namelijk zodanig zijn dat ook mindervaliden (rolstoel, rollator) én mensen met een kinderwagen erdoor moeten kunnen. De brug bij Bonkelaar blijft open. Dit is een bredere en stevigere brug bedoeld voor toegang onderhoud (zoals maaimachine) en eventuele hulpdiensten.

Hekken op de bruggen (om scooters te weren)

1

Zie reactie hierboven. 

Camera ophangen

2

Cameratoezicht is geen oplossing tegen jeugdoverlast, de jeugd laat zich daar niet door tegenhouden. Dit is een zware maatregel die niet zomaar kan en mag worden ingezet.

Skatebaan niet realiseren

2

De skatebaan is een fundamenteel onderdeel van het doe team initiatief en blijft daarom in de plannen aanwezig.

Skatebaan op andere plek realiseren

1

Er is bewust voor deze locatie gekozen omdat er al een skatevoorziening aanwezig is en deze in de nieuwe plannen deels wordt gebruikt. Daarnaast moet de skatevoorziening samen met de andere speeltoestellen zorgen voor een locatie waar jong en oud samen kan komen.

Wordt schelpenpad op andere wijze verhard?

1

Er wordt vrijwel zeker gekozen voor een pad van granulaat. Het nadeel van schelpenverharding is dat er relatief veel onkruid doorheen groeit en de schelpen periodiek moeten worden aangevuld. Bij granulaat is dat veel minder.

Hebben nu al veel overlast. Wordt alleen maar erger.

1

De locatie heeft onze aandacht, echter handhaving (politie of gemeente) kan niet 24/7 op deze locatie aanwezig zijn. Spreekt u de jongeren aan op de overlast die ze veroorzaken, als dit niet er toe leidt dat ze weggaan belt u dan de politie op 0900 8844. Zij kunnen ter plaatse handhaven en de overlast constateren en eventueel jongeren wegsturen.

Speeltuin verplaatsen naar park naast school

1

De plannen zijn specifiek voor deze locatie opgesteld. Het verplaatsen is geen optie.

Welke bomen komen er terug voor de te kappen populieren?

2

De boomsoorten moeten nog bepaald worden maar het uitgangspunt is gebiedseigen soorten die goed water op kunnen nemen, veel schaduw geven en die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. 

Maak meer natuurspeeltuin

1

In het plan is veel ruimte voor natuur in combinatie met spelen. Daarnaast is in de wijk Buitenplaats De Goorn reeds een natuurspeeltuin aanwezig.

Groensingel rondom het plan

1

De huidige (elzen)singel blijft gehandhaafd en er komt extra groen bij (o.a. kant natuurvriendelijke oever en kant Wieken/Bonkelaar).

Ganzenoverlast

1

De overlast van ganzen wordt helaas steeds groter, niet alleen in Koggenland maar in grote delen van Nederland. Gemeente Koggenland is voornemens om de methode ‘eieren schudden’ te hanteren om zo de populatie op termijn te beperken. Dit is een diervriendelijke en tevens effectieve methode alhoewel het nog steeds een druppel op een groeiende plaat blijft. Als wij hiermee gaan starten dan gaan wij ook buurgemeenten vragen om ook actie te ondernemen. Samen sta je immers sterk en zou wel het verschil kunnen worden gemaakt.

Fietspad breder maken en/of gescheiden rijbanen

1

Een fietspad van 2,5 meter breedte is in principe voldoende om fietsers en voetgangers goed elkaar te kunnen laten passeren. Het huidige pad is ongeveer 3 meter breed. Het is dan ook niet noodzakelijk om het pad nog breder te maken. 

Heel groot waterpark maken

1

Er is in het plan een waterelement (pomp) opgenomen. Het doe team en de gemeente vinden dat voldoende.

Goed dat speeltuin Bonkelaar weggaat. Bij herinrichting ontmoedigen hangplek.

1

Wij houden daar rekening mee.Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving
Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook
 

Presentatie van de plannen tijdens bijeenkomst juni 2022, op de foto met microfoon wethouder Bart Krijnen.

Voorlopig ontwerp Park Bonkelaar, september 2022

Op basis van de reacties op het eerste voorstel zijn we aan de slag gegaan.

Er is een voorlopig ontwerp gemaakt voor het Park Bonkelaar in Avenhorn.

Bekijk het voorstel 

Stand van zaken

 1. Nog te doen: 2023

  Realiseren van sport- en speeltuin, precieze planning is nog niet bekend

 2. Momenteel bezig: Najaar 2022

  Opstellen van collegeadvies en raadsvoorstel om goedkeuring te krijgen plus de financiële middelen.

 3. Afgerond: September 2022

   Aangepast ontwerp online n.a.v. input bijeenkomst (planning)

 4. Afgerond: Juli 2022

  Verwerken van input bijeenkomst en nader overleg met doe-team en ontwerpster

 5. Afgerond: Juni 2022

  Presentatie  aan- en omwonenden in park

 6. Afgerond: Januari 2022

  De twee doe teams zijn samengegaan tot één doe team genaamd: sport- en speeltuin park Avenhorn

 7. Afgerond: 2021

  Doe team speeltuin Bonkelaar is van start gegaan

 8. Afgerond: 2020

  Doe team skaten is van start gegaan