Teamleden

 • IJsclub Hensbroek
 • IJsclub Ursem
 • IJsclub De Draai

Contactpersoon gemeente

 • René Otter

Stand van zaken

 1. Afgerond: Juli 2017

  Onder grote belangstelling is op zondag 25 juni de Koggenwaardbaan geopend in Hensbroek. De opening werd verricht door wethouder Caroline van der Pol en meervoudig marathon kampioen Mariska Huisman. De Koggenwaardbaan is gerealiseerd dankzij de samenwerking tussen IJsclub Hensbroek, IJsclub Ursem en HSC De Draai. Inmiddels wordt de baan volop gebruikt voor trainingen en op de openingsdag vonden er wedstrijden plaats. Ook was er een luchtkussen aanwezig voor de kinderen en kon er onder begeleiding worden geoefend met skeeleren. Voor de aanleg van de skeelerbaan op de plek van de ijsbaan, heeft de gemeente een bijdrage geleverd van 20.000 euro. Dit omdat de baan een positief effect oplevert voor de leefbaarheid van Hensbroek.

 2. Afgerond: April 2017

  Drie gezamenlijke ijsclubs Hensbroek, Ursem en De Draai slaan de handen in een voor het realiseren van een skeelerbaan in Hensbroek. De skeelerbaan komt op de huidige locatie van de ijsbaan in Hensbroek, langs de Burgemeester Kooimanweg. Buiten de trainings- en wedstrijd uren om kan de baan recreatief worden gebruikt. Dit is met name voor de jeugd van Koggenland een welkome aanvulling.

  De gemeente stelt de grond op de ijsbaan Hensbroek ter beschikking. Daarnaast regelt de gemeente de drainage en maakt afspraken met de betrokken ijsclubs. De ijsclubs coördineren bouw van de Skeelerbaan en 20 parkeerplaatsen. Daarnaast richten de ijsclubs een skeelercommissie en stichting op. De werkgroep streeft ernaar de skeelerbaan in de zomer van 2017 te openen.

Opening skeelerbaan Hensbroek, juli 2017
Tekening van de skeelerbaan in Hensbroek, april 2017