De openbare ruimte in uw wijk, de Schepenwijk, wordt vernieuwd. De Schepenwijk bestaat uit de straten Boeier, Kloet, Praam en Vlet. De gemeente gaat in de wijk aan de slag met een grondige herinrichting. Groen, bestrating, speeltuinen, parkeren en verkeerssituaties worden aangepakt.

Luchtfoto van het gebied in Obdam

Inrichtingsplan

Bekijk hier het definitieve ontwerp van de herinrichting. Er zijn aanpassingen gedaan na overleg over de vis-steiger.

Bekijk het ontwerp

Uw mening en ideeën tellen

  Via een forum op deze website hebben wij aan inwoners gevraagd om mee te denken over verschillende onderwerpen zoals groen, parkeren, spelen, verkeerssituaties en wateroverlast. Op eerdere forums heeft u een reactie kunnen achterlaten. Er waren  momenten waarop u een reactie op het forum kon achterlaten: tot 16 september, tot 8 december 2022 en tot 1 maart 2023.

  Alle reacties hebben wij geïnventariseerd. Vervolgens hebben we een definitief ontwerp voor de inrichting van de wijk gemaakt (zie inrichtingsplan). In de verslagen van de inspraakrondes kunt u de reactie vanuit de gemeente lezen. Wij geven aan waarom bepaalde opmerkingen wel zijn verwerkt en waarom sommige opmerkingen (nog) niet zijn verwerkt.

  Lees hier het verslag na de eerste participatieronde

  Lees hier het verslag van de tweede participatieronde

  Lees hier het verslag van de derde participatieronde

   

  Meer informatie en contact

  Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Inge Dolfing via telefoonnummer (0229) 54 84 20 of via e-mail i.dolfing@koggenland.nl.

  Planning

  1. Nog te doen: start 17 juni 2024

   Start vervanging van de bestrating

  2. Nog te doen: 12 juni 2024

   Woensdag 12 juni is er voor de bewoners van de wijk een inloop uur in Dorpshuis De Brink van 16.30 tot 17.30 uur om kennis te maken met de uitvoerder en opzichter.

   Er kunnen ook vragen gesteld worden over de uitvoering.

  3. Afgerond: Maart 2024

   Het werk wordt aanbesteed. Als de aanbesteding is afgerond en de aannemer bekend is, ontvangen alle bewoners van de straten Praam, Kloet, Boeier en Vlet een brief van de gemeente met een grove tijdsplanning en werkvolgorde.

   Ook stellen we de aannemer voor en maken we de datum bekend van een inloopavond waarin bewoners kennis kunnen maken met toezichthouder van de gemeente en de hoofduitvoerder van de aannemer. Daarna informeert de aannemer per fase / groepje huizen (bewoners) per brief over de planning, de inhoud van de werkzaamheden en de te verwachten overlast. 

  4. Afgerond: Oktober 2023 - maart 2024

   Start voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen langs de spoorsloot. De vervanging van de beschoeiing langs de spoorsloot begint eind februari, begin maart 2024. 

  5. Afgerond: Maart 2023

   Het definitieve ontwerp wordt op deze website gepubliceerd.

  6. Afgerond: Februari 2023

   Alle reacties op schetsontwerp en verslag na de tweede participatieronde worden verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt hier op de website geplaatst. Uw mening geven is dan ook weer mogelijk.

  7. Afgerond: November 2022

   Alle reacties, tips, ideeën en zaken om rekening mee te houden worden zoveel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp van de herinrichting. Dit schetsontwerp wordt op de website geplaatst. Het online forum wordt opnieuw geopend.

  8. Afgerond: September 2022

   Bewoners van de Schepenwijk ontvangen in de eerste week van september een brief waarin zij worden uitgenodigd om mee te denken en wensen kenbaar te maken.  De bewoners kunnen meedenken over verschillende onderwerpen, zoals groenvoorziening, parkeren, spelen, verkeerssituaties en wateroverlast. Daarnaast kunnen ze ook andere ideeën en wensen kenbaar maken bij de gemeente.

  9. Afgerond: September tot en met december 2022

   Ontwerpen