Nadeelcompensatie of planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan of een omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Voor besluiten die vanaf 1 januari 2024 onder de Omgevingswet genomen worden, is de naam planschade vervangen door nadeelcompensatie.

DigiD linkVraag online planschadevergoeding aan (DigiD)

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.
 • U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het omgevings- of bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Voor het indienen van een aanvraag voor schadevergoeding betaalt u kosten. U krijgt het bedrag alleen terug als daadwerkelijk schadevergoeding wordt toegekend.

Wat kost het?

Voor het behandelen van uw aanvraag voor planschade betaalt u de wettelijke bijdrage van € 300,-. U krijgt dit bedrag terug als uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.

Meer informatie

Loopt het aantal klanten van uw winkel terug, omdat de gemeente de verkeerssituatie heeft gewijzigd? Wellicht heeft u recht op nadeelcompensatie.

Een planologische maatregel kan een omgevingsplan zijn maar ook een besluit waarbij vrijstelling wordt verleend van het geldende omgevingsplan.

Uitgangspunt bij de beoordeling van een verzoek om schadevergoeding is een vergelijking van de rechtstoestand van de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) voor en na het van kracht worden van het nieuwe omgevingsplan of een andere planologische maatregel. De feitelijke situatie is dus niet maatgevend.

Bij de vergelijking moet worden uitgegaan van een maximale invulling van het geldende plan. De schade moet rechtstreeks verband houden met de planologische maatregel. Het moet ook schade betreffen, waarvan het niet redelijk is om deze ten laste van de belanghebbende te laten.

Wat is het?

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan of een omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Voor nieuwe besluiten die vanaf 1 januari 2024 onder de Omgevingswet genomen worden, wordt planschade vervangen door nadeelcompensatie. 

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Voor het indienen van een aanvraag voor schadevergoeding betaalt u kosten. U krijgt het bedrag alleen terug als daadwerkelijk schadevergoeding wordt toegekend.

Hoe werkt het?

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Heeft u gevonden wat u zocht?