De Partiële herziening van de beheersverordening Obdam-Hensbroek is op 17 juni 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze herziening van de geldende beheersverordening voor de kernen Obdam en Hensbroek bevat een parkeerregeling die gekoppeld is aan de 'Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018'.  

U kunt de herziening inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.(externe link)