Omgevingswet: vragen en antwoorden

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van toepassing. Op deze pagina vindt u antwoorden op meestgestelde vragen.

Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt, waar u woont, werkt en recreëert.

De Omgevingswet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving. De wereld verandert steeds. Daarom kijken wij met zorg naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. En de plek moet ook ruimte bieden aan de ontwikkeling van inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

De nieuwe Omgevingswet bundelt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen. Er is één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Naast betere en snellere besluitvorming biedt de nieuwe wet ook ruimte voor lokaal maatwerk. En door participatie (meedenken en meedoen) bevorderen we de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Wanneer krijg ik met de Omgevingswet te maken?

 • Als u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, zoals; aanbouw, zonnepanelen plaatsen, ideeën voor moestuinen in de wijk of een buurthuis, uitbreiden bedrijf, aanleggen uitrit, het bouwen van een woning of nieuwbouwwijk... enz.
 • Als uw buren, gemeente, ondernemers of anderen een vergunning aanvragen of een initiatief hebben, waarbij iets verandert aan uw omgeving. U mag daar iets van vinden en/of meedenken over het initiatief. De Omgevingswet verplicht een initiatiefnemer om belanghebbenden op tijd te informeren over de plannen.
 • Als u mee wilt denken over de nieuwe omgevingsvisie.
  De gemeente start met de Omgevingsvisie in 2024. Hierin leggen we vast wat we belangrijk vinden voor de komende 25 jaar. De Omgevingsvisie beschrijft hoe we in de gemeente Koggenland willen wonen, werken en recreëren en hoe we omgaan met maatschappelijk opgaven zoals gezondheid, woningbouw, energietransitie en het klimaat.
 • Dat doet we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. U wordt van harte uitgenodigd om weer mee te denken over uw directe (leef)omgeving in Koggenland. Eerdere informatie die nu verwerkt is in de Kadervisie Koggenland wordt hierbij meegenomen. Meer informatie daarover volgt.
 • Als u mee wilt denken over de omgevingsplannen.
  Het Omgevingsplan komt in de plaats van de bestemmingsplannen, maar is breder. Het bevat alle regels voor de (fysieke) leefomgeving op lokaal niveau. Deze regels worden vastgelegd in het omgevingsplan en zijn te bekijken via het Omgevingsloket.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Hét uitgangspunt: Hoe verbeteren we onze leefomgeving! Hoe passen we nieuwe ontwikkelingen in met respect voor een goede en gezonde leefomgeving.

 • Eén wet, de Omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal omgevingsloket: het Omgevingsloket
  • Alle regels van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen op één plek.
  • Overzicht van bestaande plannen en regels voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een plan haalbaar en wenselijk is.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén omgevingsvergunning
  • Nog maar één vergunning aanvragen: ook als meer overheden betrokken zijn.
  • In veel gevallen al binnen 8 weken na aanvraag besluit. Belangrijk hierbij is dat het voortraject, met onder andere participatie, goed doorlopen wordt.
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie inwoners.
 • Meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers.

Wat zijn de nadelen van de Omgevingswet?

 • Het digitale systeem is een ingewikkeld systeem. Dat zal zeker in het begin nog wel eens haperingen vertonen. Inwoners, ondernemers en overheid moeten daarmee leren werken en al werkende worden er zeker aanpassingen gedaan om het systeem zo goed mogelijk te krijgen. Enig geduld bij alle partijen is dan ook wel gewenst.
 • Door de integrale aanpak en een betere afstemming vooraf kan het nodig zijn om bij een aanvraag meer onderzoeksrapporten aan te leveren.

Waar kan ik meer informatie over de Omgevingswet vinden?

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Kijk dan op onze pagina over de Omgevingswet. Kijk ook eens op de site van het Waterschap , Provincie en de Rijksoverheid

Bij wie kan ik terecht voor hulp?

 • Met algemene vragen belt u met ons Gemeentelijk Contactcentrum via telefoonnummer (0229) 548 400, zie onze openingsuren
 • Wilt u hulp bij het gebruik van het Omgevingsloket, bel het Contactcentrum en vraag om u door te verbinden met Team VTH/RO
 • U kunt ook mailen naar: bouwenenmilieu@koggenland.nl.
 • Of stel uw vraag door ons contactformulier te gebruiken