Wilt u weten wat er in het omgevingsplan van een bepaald gebied staat?

Bekijk de 'regels op de kaart' op deze website

Of op het gemeentehuis.

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad stelt een omgevingsplan vast. Maar het omgevingsplan komt, net als de omgevingsvisie, met participatie vanuit alle doelgroepen in de gemeente tot stand.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke activiteiten voor een gebied zijn vastgesteld, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het omgevingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt
  • Of er wegen mogen worden aangelegd
  • Welke sociale activiteiten er mogen plaats vinden
  • Welke milieuzaken hier belangrijk zijn
  • Hoe er met water en grond moet worden omgegaan
  • ... 

Heeft u gevonden wat u zocht?