Teamleden

  • Jaap Langenberg

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

  1. Momenteel bezig: Januari 2018

    In 2016 en in 2017 hebben oeverzwaluwen genesteld in zandhopen langs de Jaagweg/Braken.

    Het gewenste resultaat van het doe-team is een permanente of mobiele oeverzwaluwenwand. Daarnaast wil het doe-team graag kennis over verschillende zwaluwsoorten delen.

    De deelnemende  inwoners van het doe-team dragen zorg voor contacten met natuurvereniging KNNV, het verzamelen van ervaringen met andere oeverzwaluwenwanden en vinden van een goede "nestlocatie”.

    De gemeente faciliteert de inwoners in het doe-team. Denk daarbij aan het zoeken naar de juiste contacten en uitzoeken van eigendomssituaties van mogelijke locaties. Ook heeft de gemeente zich bereid verklaard, om een eventueel in te dienen budgetaanvraag voor dit project te beoordelen op basis van door de raad gestelde criteria.