De gemeente Koggenland is bezig om de locatie aan de Dwingel in De Goorn, waar voorheen de Jozefschool stond, te ontwikkelen.

Hier komt een gebouw met woningen, een huisartsen-onder-een dak (HOED) met een apotheek en een kinderdagopvang.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig  plan dat in maart 2023 is vastgesteld is de afgelopen maanden herzien en op 14 november 2023 vastgesteld. Het verbeterde stedenbouwkundig plan past beter bij de huidige markt.

Bekijk het plan

Informatieavond

Op 7 december 2023 vond een informatieavond plaats in het gemeentehuis om het stedenbouwkundig plan te presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden.

In dit concept plan is opgenomen:

 • De locatie
 • Een volume waarin meerdere functies zouden worden gehuisvest, met onder meer een apotheek, een HOED (huisartsen-onder-één-dak) een kinderdagverblijf en woningen
 • De plannen voor omliggend groen en parkeren
 • Een vogelvluchtimpressie, en een impressie vanaf Kanteel en vanaf Dwingel.

Tijdens de informatieavond kregen bezoekers informatie over de invulling van het plan, de planning en het ontwerp bestemmingsplan. De stedenbouwkundigen en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden en suggesties van belangstellenden te bespreken.

Ook kregen de aanwezigen gelegenheid om suggesties, op- en aanmerkingen en ideeën op te schrijven. Van deze mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt. Deze input wordt momenteel door de gemeente gebundeld en gecategoriseerd en wordt indien nodig meegenomen in de definitieve planvorming.

Hoe nu verder?

Op dit moment ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage tot 29 januari 2024. Hierna wordt de aanbestedingsprocedure opgestart.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Paulien Mol via email projectmanagement@koggenland.nl of via telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Voortgang

 1. Nog te doen: Medio 2025

  Het casco gebouw kan medio 2025 gereed zijn. Na de casco oplevering van de aannemer dient nog de inbouw gedaan te worden door de diverse toekomstige gebruikers.

 2. Nog te doen: Medio 2024

  De verwachting is dat medio 2024 kan worden gestart met de bouw.

 3. Nog te doen: 2024

  In 2024 komt er meer duidelijkheid over welke type woningen er exact zullen komen en met welke grootte. En hoeveel (huur of koop) woningen /appartementen.  

 4. Afgerond: Maart tot eind 2023

  Er wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt op basis van het vastgestelde stedenbouwkundigplan. Tevens is gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting  eind 2023 ter inzage gelegd. Naar verwachting vindt in oktober 2023 een informatie avond plaats op het gemeentehuis over het bestemmingsplan. Iedereen is welkom. De bewoners in de directe omgeving ontvangen hiervoor een uitnodiging.

  Nu het Stedenbouwkundig Plan is vastgesteld door het college van B en W op 14 maart 2023 start het onderzoek vanuit de gemeente wie de ontwikkelaar en de toekomstige eigenaar wordt van (een deel van) het toekomstige gebouw, het bepalen van de type woningen en het mogelijk openen van een Grond Exploitatie (GREX).  

 5. Afgerond: Maart 2023

  Het stedenbouwkundig Plan is aangepast naar aanleiding van de input op de informatieavond, het PvE van de toekomstige gebruikers en het besluit van de gemeenteraad ten aanzien van het programma en de doelgroepen. Het stedenbouwkundig Plan is op 14 maart 2023 vastgesteld door het College van B&W.

  Nu het stedenbouwkundig plan met de datum 21 februari 2023 is vastgesteld, wordt gestart met het maken van een beeldkwaliteitsplan en aansluitend wordt gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan voor de locatie aan de Dwingel.

 6. Afgerond: Februari 2023

  De sloop is afgerond. Vanaf 6 februari wordt er grond aangevoerd om het terrein gelijk te maken met de rest van het openbaar gebied. Daarna zal het terrein worden ingezaaid.

 7. Afgerond: Medio oktober 2022

  Sloopwerkzaamheden zijn gestart.

 8. Afgerond: 27 September 2022

  Informatieavond voor omwonenden en belangstellenden op het gemeentehuis in De Goorn (van 19.00 tot 20.30 uur). De terugkoppeling hierover zal eind januari of uiterlijk februari 2023 terug te vinden zijn op deze website.

 9. Afgerond: September 2022

  Concept stedenbouwkundig ontwerp t.b.v. informatieavond op 27 september 2022.

 10. Afgerond: September 2022

  Brief aan omwonenden en overige belanghebbenden met uitnodiging voor de informatieavond.