De gemeente Koggenland is bezig met de herontwikkeling van de vrijkomende locatie van de Jozefschool aan de Dwingel in De Goorn. De sloop van de school is klaar.

Stedenbouwkundig plan

Een concept stedenbouwkundig plan is gereed. Op 27 september heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd om het plan toe te lichten.

In het concept stedenbouwkundig plan is opgenomen:

 • de precieze locatie in de omgeving
 • een gebouw met meerdere functies. Op de begane grond komt een apotheek, een HOED (huisartsen onder één dak) en een kinderdagverblijf. Op de eerste en een deel van de tweede verdieping zijn appartementen gevestigd. In een later stadium wordt bepaald of het koop- of huurappartementen betreft en wat de mogelijke prijzen zijn.
 • de plannen voor omliggend groen en parkeren 
 • een vogelvlucht-impressie, en een impressie vanaf Kanteel en vanaf Dwingel.

Bekijk hier het concept stedenbouwkundig plan:

Informatieavond

Op 27 september vond in het gemeentehuis in De Goorn een informatieavond plaats. Het was een drukbezochte avond. Omwonenden, geïnteresseerden en diverse zorgpartijen waren benieuwd naar het concept stedenbouwkundig plan. 

Concept stedenbouwkundig plan

Via panelen met onder andere schetsen van het gebouw, de parkeerfaciliteiten, de verkeerssituatie en de globale inrichting van de openbare ruimte werden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de plannen. De stedenbouwkundigen en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden en suggesties van belangstellenden te bespreken. 

Tijdens de avond kregen de aanwezigen ook gelegenheid om suggesties, op- en aanmerkingen en ideeën op te schrijven. Van deze mogelijkheid is veelvuldig gebruik gemaakt. Deze input wordt momenteel door de gemeente gebundeld en gecategoriseerd.  Een overzicht hiervan volgt later op deze website. Mogelijk wordt het stedenbouwkundig plan nog iets aangepast naar aanleiding van opmerkingen of suggesties.

Sloopwerkzaamheden

Tijdens de informatieavond is ook gesproken over de planning van de sloop van het bestaande pand. De start van de sloopwerkzaamheden was medio oktober 2022, afronding uiterlijk begin 2023. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door firma Van der Bel uit Middenmeer. Voorafgaand aan de sloop is bij omliggende woningen en gebouwen een voor-opname uitgevoerd. 

Uw mening en ideeën tellen

Op de informatieavond van 27 september zijn de reacties op het stedenbouwkundig plan en overige meningen en suggesties van de aanwezigen verzameld. Een overzicht hiervan wordt binnenkort op deze pagina geplaatst.

Overige belangstellenden en belanghebbenden konden tot en met 11 oktober vragen stellen en suggesties doen via deze pagina. Het forum is nu gesloten. U kunt nog wel de achtergelaten reacties lezen.

Bekijk de gegeven reacties  

Hoe nu verder?

Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan door het college van burgemeester en wethouders gaan we een bestemmingsplan opstellen.

De vaststelling van het stedenbouwkundig plan zal het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden. Het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting eind 2023 ter inzage worden gelegd. 

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Janita Spriensma via email j.spriensma@koggenland.nl of via telefoonnummer (0229) 54 84 00.

Voortgang

 1. Nog te doen: Medio 2025

  Het casco gebouw kan medio 2025 gereed zijn. Na de casco oplevering van de aannemer dient nog de inbouw gedaan te worden door de diverse toekomstige gebruikers.

 2. Nog te doen: Medio 2024

  De verwachting is dat medio 2024 kan worden gestart met de bouw.

 3. Nog te doen: Begin 2024

  Begin 2024 zal er meer duidelijkheid komen over hoeveel van de appartementen huurwoningen en hoeveel huurwoningen worden. De gemiddelde grootte van de appartementen zal naar verwachting 75 a 80 m2 zijn. 

 4. Nog te doen: Eind 2023

  Het voorontwerp bestemmingsplan wordt eind 2023 ter inzage gelegd.

 5. Nog te doen: Februari 2023

  Het stedenbouwkundig ontwerp wordt momenteel aangepast naar aanleiding van de input op de informatieavond en het PvE van de toekomstige gebruikers. De verwachting is dat het stedenbouwkundig ontwerp in februari wordt vastgesteld door het College van B&W.

  Nadat het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, zal worden gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan voor de locatie aan de Dwingel.

 6. Afgerond: Februari 2023

  De sloop is afgerond. Vanaf 6 februari wordt er grond aangevoerd om het terrein gelijk te maken met de rest van het openbaar gebied. Daarna zal het terrein worden ingezaaid.

 7. Afgerond: Medio oktober 2022

  Sloopwerkzaamheden zijn gestart.

 8. Afgerond: 27 September 2022

  Informatieavond voor omwonenden en belangstellenden op het gemeentehuis in De Goorn (van 19.00 tot 20.30 uur). De terugkoppeling hierover zal eind januari of uiterlijk februari 2023 terug te vinden zijn op deze website.

 9. Afgerond: September 2022

  Concept stedenbouwkundig ontwerp t.b.v. informatieavond op 27 september 2022.

 10. Afgerond: September 2022

  Brief aan omwonenden en overige belanghebbenden met uitnodiging voor de informatieavond.