De gemeente Koggenland streeft ernaar dat ieder kind de kans krijgt een muziekinstrument te leren bespelen. Daarom kunnen leerlingen van een muziekschool of –vereniging een bijdrage ontvangen voor het lesgeld.

Aanvragen bijdrage

Alle inwoners van Koggenland die op 1 augustus 2022 jonger waren dan 18 jaar, komen in aanmerking voor de lesgeldbijdrage. De lessen moeten worden gevolgd bij een erkende muziekvereniging of een bevoegd docent. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de muziekschool, -docent of -vereniging. Alleen aanvragen die vóór 1 oktober bij de docent zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Meer informatie

Neem voor vragen over de lesgeldbijdrage-regeling contact op met Angie van Kerkhof-Luik, van de afdeling Welzijn & Zorg, via (0229) 54 84 25 of a.vankerkhof@koggenland.nl.