De gemeente kent een regeling voor leerlingen van een muziekschool, muziekvereniging of muziekles verzorgd door een daartoe bevoegde docent.  Zij kunnen een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen.

De muziekschool, muziekvereniging of muziekdocent kan jaarlijks een aanvraag indienen bij de gemeente om voor deze leerlingen een gemeentelijke bijdrage aan te vragen.

Tot en met 31 oktober 2023 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Aanvraagformulier lesgeldbijdrage muziekonderwijs (muziekschool, muziekvereniging, muziekdocent) 

Hoe werkt het?

Procedure

 • De muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent zorgt voor aanvraagformulieren van leerlingen. 
 • Ouders/verzorgers vullen dit formulier in en leveren dit voor 1 oktober 2023 in bij de muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent.
 • De muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent doet de aanvraag bij de gemeente via een online formulier. Dit is mogelijk tot en met 31 oktober 2023.
 • De gemeente betaalt de bijdrage aan de muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent. Deze brengt de bijdrage in mindering op de nota van de leerling.

Vergoeding

 • De bijdrage is maximaal € 137,50 per leerling.
 • De bijdrage is nooit hoger dan de helft van het lesgeld. 

Om welke gegevens wordt gevraagd?

Om in aanmerking te komen voor een lesgeldbijdrage is de muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent verplicht om de volgende gegevens te verstrekken over hun muziekleerling(en):

 • Contactgegevens leerling
 • Geboortedatum
 • Muziekinstrument
 • Lesgeld muziekonderwijs

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de lesgeldbijdrage zijn de voorwaarden:

Voorwaarden muziek-leerling

 • Leerling is inwoner van de gemeente Koggenland
 • Leerling is op 1 augustus van het lopende schooljaar nog geen 18 jaar oud
 • De leerling moet tenminste bij 80% van de lessen aanwezig zijn geweest
 • Er kan voor één instrument aangevraagd worden

Voorwaarden aanvragende muziekschool, muziekvereniging of muziekdocent

 • Alleen muziekverenigingen die in Koggenland zijn gevestigd kunnen een aanvraag indienen.
 • Muziekscholen en muziekdocenten uit de regio met leerlingen die in Koggenland woonachtig zijn, kunnen ook een aanvraag indienen. Het college van burgemeester en wethouders beslist of zij deze muziekschool en/of docent erkennen en overgaan tot uitbetaling van een lesgeldbijdrage.
 • Het muziekonderwijs moet worden verzorgd door bevoegde docenten. Dat is het geval als zij een Hbo-opleiding succesvol hebben afgerond voor het instrument waarin hij/zij lesgeeft.
 • De muziekschool, muziekvereniging of muziekdocent bewaart de aanvraagformulieren in hun administratie. De gemeente kan ter controle om inzage verzoeken. 

Meer informatie en contact

Als u als muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent nog vragen heeft over de lesgeldbijdrage regeling kunt u contact opnemen met Suzanne van Zoonen, van de afdeling Beleid, via s.vanzoonen@koggenland.nl.

Ouders/verzorgers verwijzen wij graag naar de organisatie of persoon die het muziekonderwijs voor hun kind verzorgt. Zij kunnen u verder helpen met bijvoorbeeld een aanvraagformulier voor de lesgeldbijdrage.

Heeft u gevonden wat u zocht?