Lesgeldbijdrage muziekonderwijs

Heeft uw kind muziekles? Dan is het mogelijk dat u een gedeelte van het lesgeld terug kunt krijgen. De teruggave van het lesgeld loopt via de organisatie of muziekdocent waar uw kind les heeft. Het betreft een tegemoetkoming van het lesgeld voor muziekles in het lesjaar 2024 - 2025.

De gemeente kent een regeling voor leerlingen van een muziekschool, van een muziekvereniging of leerlingen die muziek krijgen van een daartoe bevoegde docent. Jaarlijks kan een aanvraag ingediend worden. 

Vanaf 31 augustus tot en met 15 november 2024 is het weer mogelijk voor muziekscholen, muziekverenigingen of muziekdocenten om een aanvraag in te dienen voor de gemeentelijke bijdrage voor hun leerlingen. Vanaf half augustus vindt op deze pagina het online aanvraagformulier.

Hoe werkt het?

Procedure

 • De muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent zorgt voor aanvraagformulieren van leerlingen. 
 • Ouders/verzorgers vullen dit formulier in en leveren dit voor 1 oktober 2024 in bij de muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent.
 • De muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent doet de aanvraag bij de gemeente via een online formulier. Dit is mogelijk van 31 augustus tot en met 15 november 2024.
 • De gemeente betaalt de bijdrage aan de muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent. Deze brengt de bijdrage in mindering op de nota van de leerling.

Vergoeding

 • De bijdrage is maximaal € 150,00 per leerling.
 • De bijdrage is nooit hoger dan de helft van het lesgeld. 

Om welke gegevens wordt gevraagd?

Om in aanmerking te komen voor een lesgeldbijdrage is de muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent verplicht om de volgende gegevens te verstrekken over hun muziekleerling(en):

 • Contactgegevens leerling
 • Geboortedatum
 • Muziekinstrument
 • Lesgeld muziekonderwijs

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de lesgeldbijdrage zijn de voorwaarden:

Voorwaarden muziek-leerling

 • Leerling is inwoner van de gemeente Koggenland
 • Leerling is op 1 augustus van het lesjaar waarin gestart wordt met muziekles nog geen 18 jaar
 • De leerling moet gedurende het lesjaar (2024- 2025) tenminste bij 80% van de lessen aanwezig zijn
 • Er kan voor één instrument aangevraagd worden

Voorwaarden aanvragende muziekschool, muziekvereniging of muziekdocent

 • Alleen muziekverenigingen die in Koggenland zijn gevestigd kunnen een aanvraag indienen.
 • Muziekscholen en muziekdocenten uit de regio met leerlingen die in Koggenland woonachtig zijn, kunnen ook een aanvraag indienen. Het college van burgemeester en wethouders beslist of zij deze muziekschool en/of docent erkennen en overgaan tot uitbetaling van een lesgeldbijdrage.
 • Het muziekonderwijs moet worden verzorgd door bevoegde docenten. Dat is het geval als zij een Hbo-opleiding succesvol hebben afgerond voor het instrument waarin hij/zij lesgeeft.
 • De muziekschool, muziekvereniging of muziekdocent bewaart de aanvraagformulieren in hun administratie. De gemeente kan ter controle om inzage verzoeken. 

Meer informatie en contact

Als u als muziekschool/muziekvereniging/muziekdocent nog vragen heeft over de lesgeldbijdrage regeling kunt u contact opnemen met Joshua IJzer, van de afdeling Beleid, via j.ijzer@koggenland.nl.

Informatie voor ouders/verzorgers van muziekleerlingen

Heeft uw kind muziekles? Dan is het mogelijk dat u een gedeelte van het lesgeld terug kunt krijgen. De teruggave van het lesgeld loopt via de organisatie of muziekdocent waar uw kind les heeft.

Wij verwijzen u graag naar de organisatie of persoon die het muziekonderwijs voor uw kind verzorgt. Zij kunnen u verder helpen met bijvoorbeeld een aanvraagformulier voor de lesgeldbijdrage.

Heeft u gevonden wat u zocht?