Teamleden

 • Leo Kneppers
 • Anita Stam
 • Sonja Vet
 • Wim Schuijlenburg
 • Jan Maarten Koeman
 • Gerard Zaalberg
 • Yvonne Vlaar

Contactpersoon gemeente

 • Dieuw Schuijtemaker

Stand van zaken

 1. Afgerond: Mei 2018

  Een van de wensen van het doe-team Ursem is het realiseren van een "Mijmer-bank".

  Het doe-team beoogt het dorp Ursem in de wijde omgeving neer te zetten als een dorp van veerkracht en saamhorigheid, niet zijnde depressief.

  Het doe-team wil samen met de bewoners van Ursem een “mijmer-bank” maken, waarop iedereen een plekje heeft om in gedachten verzonken te raken. De bank wordt opgedragen aan de slachtoffers en hun nabestaanden van de vreselijke ongevallen van de afgelopen decennia, als ook aan de velen die zichzelf van het leven hebben beroofd. Het moet een plek worden voor een ieder die wil (her)denken aan verlies in de breedste zin van het woord.

  Het College van B&W stelt € 5.500,- beschikbaar aan het initiatief. Het doe-team en de gemeente zoeken naar een mooie, passende locatie voor de mijmer-bank.