De gemeente Koggenland wil haar inwoners actief informeren en transparant communiceren. Daarom maakt het college van B&W informatie over de bedrijfsvoering en besluitvorming van enkele dossiers openbaar. Hiervoor is geen wettelijke verplichting. De Kerkenvisie is een van de dossiers die binnenkort openbaar worden gemaakt.

De gemeente Koggenland beschrijft in de Kerkenvisie de kerken die op het gemeentelijk grondgebied staan en een visie op de toekomst van deze kerken. De Kerkenvisie is in nauwe samenwerking met de kerkeigenaren tot stand gekomen en bevat dan ook een breed gedragen boodschap. Het is een gemeentelijke visie én het is de slotsom van wat de eigenaren de gemeente meegegeven hebben. De Kerkenvisie wordt in de herfst van dit jaar vastgesteld.

Op deze pagina vindt u binnenkort de documentatie en correspondentie die aan de publicatie van de Kerkenvisie zijn voorafgegaan.