Jeugdvoorzieningen (Doe-team Berkhout)

Teamleden

 • Nicole Fakkeldij
 • Chantal Entius
 • Sanne Oud
 • Stefanie Strijker
 • Sandra de Wit

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

 1. Afgerond: Juli 2018

  Roetsjen van de kabelbaan, ontdekken, spelen met water en via de touwbruggen naar het eiland. Dit kan allemaal in de nieuwe natuurspeeltuin van Berkhout: Buitenholle! De natuurspeeltuin, gerealiseerd op initiatief van het doe-team Jeugdvoorzieningen Berkhout, is woensdag 11 juli feestelijk geopend.

 2. Afgerond: Juni 2018

  Aankondiging feestelijke opening van de natuurspeeltuin op 11 juli 2018.

 3. Afgerond: Februari 2018

  Doe-team organiseert overhandiging van het ontwerp. Leerlingen van de Geert Holle school bieden hun ontwerp voor de natuurspeeltuin aan. Burgemeester Posthumus neemt het ontwerp in ontvangst. De gemeente realiseert de natuurspeeltuin voor de zomervakantie bij het Berkhouter dorpsbos, vooraan het Lijsbeth Tijs park.

 4. Afgerond: December 2017

  Doe-team Jeugdvoorzieningen zet zich in voor meer- en mooiere speelvoorzieningen in Berkhout. Het doe-team streeft naar een prachtige (natuur)speeltuin waar Berkhout apetrots op mag zijn! Het doe-team heeft afgelopen maanden hard gewerkt om de plannen voor een natuurspeeltuin in het park nader uit te werken. Samen met de kinderen van de Geert Holle School zijn ideeën/wensen getekend en geknutseld. Hieruit is een schetsontwerp opgesteld die het doe-team 15 januari 2018 presenteert.

  Alle inwoners zijn van harte welkom om mee te denken. De inloopbijeenkomst vindt plaats op maandag 15 januari 2018 tussen 19.30 en 20.30 uur in café De Ridder in Berkhout.

  Daarnaast zet het doe-team zich in om de bestaande speeltuinen in Berkhout (aan de Burgemeester de Voslaan, Berkenlaan en Bruggevaart) op te waarderen. Hiervoor wordt nog een plan uitgewerkt.

 5. Afgerond: Oktober 2017

  Het doe-team inventariseert met de leerlingen van basisschool Geert Holle hoe hun ideale natuurspeeltuin eruit ziet.

 6. Afgerond: Juli 2017

  Meer speelruimte

  De inwoners van Berkhout hebben behoefte aan meer speelruimte voor zowel kleine als oudere kinderen. De voorzijde van het park Lijsbeth Tijs, aan De Veenhoop in Berkhout is in het bestemmingsplan aangemerkt als speelveld. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor een natuurspeeltuin op deze locatie. De gemeente werkt de ruimtelijke en financiële planvorming voor de natuurspeeltuin uit, de inwoners van de werkgroep worden bij de ontwerpen voor de natuurspeeltuin betrokken.

  Bruggevaart speeltuin

  Er bestaat behoefte voor een meer uitdagende speelplaats tussen de Schuitenmaker en de Bruggevaart in Berkhout. De werkgroep gaat aan de slag om ideeën aan te dragen welk soort speeltoestellen voor de Bruggevaart speeltuin wenselijk zijn. Het streven is om het eerste kwartaal van 2018 de speeltuin uitdagender te hebben gemaakt.

  Trappetje speeltoestel Burgemeester de Voslaan

  Het boogtrappetje van het speeltoestel aan de Burgemeester de Voslaan is moeilijk toegankelijk; vooral voor de kleintjes. De treden zitten ver uit elkaar en trappetje loopt bol.

  Het verzoek om het boogtrappetje aan te passen teneinde deze beter toegankelijk te maken kan helaas niet worden ingewilligd. Het desbetreffende speeltoestel is bedoeld voor de wat oudere kinderen en dit betekent dat het speeltoestel doorgaans wat meer uitdaging biedt.

Speeltoestel aan de Burgemeester de Voslaan in Berkhout
Locatie speelplaats tussen de Schuitenmaker en de Bruggevaart in Berkhout
Speelveldlocatie aan De Veenhoop in Berkhout, aan de voorzijde van het park Lijsbeth Tijs
Uitnodiging voor feestelijke opening natuurspeeltuin