Welzijn en zorg

Adviesraad Sociaal Domein

icon

Adviesraad Sociaal Domein

link naar Adviesraad Sociaal Domein

Gehandicapten-parkeerkaart en -plaats

icon

Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats

Link naar Gehandicaptenparkeerkaart - of plaats

Werk

icon

Bent u uw baan kwijt of zoekt u vrijwilligerswerk?

Link naar Werk

Cliëntondersteuning

icon

Informatie en advies voor inwoners die een hulpvraag hebben over zorg.

Link naar cliëntondersteuning.

Hulpwijzer

icon

Kijk op www.hulpwijzerkoggenland.nl voor antwoorden op vragen over wonen, zorg, geld, vervoer en actief zijn

Link naar hulpwijzer

Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)

icon

Hulpaanbieders, Mantelzorg, Ouderenzorg, Thuiszorg

Link naar Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)

Financiële ondersteuning

icon

Bijzondere bijstand, Collectieve zorgverzekering, Koggenfonds, Schuldhulpverlening, Uitkering(bijstand), Welzijnssubsidies

Link naar Financiële ondersteuning

Jeugd en gezin

icon

Huiselijk geweld, Hulpaanbieders, Jeugdzorg, Kindermishandeling, Leerlingenvervoer, Leerplicht

Link naar Jeugd en gezin

Zorgteam Koggenland

icon

Neem contact op met het Zorgteam Koggenland of maak een afspraak.

link naar Zorgteam Koggenland

Pagina opties