Pagina opties

Belastingen en heffingen

Aanslagbiljet 2021

icon

Aanslagbiljet 2021

link naar product Aanslagbiljet 2021

Bezwaar maken

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

icon

Afvalstoffenheffing

link naar product Afvalstoffenheffing

Forensenbelasting

icon

Forensenbelasting

link naar product Forensenbelasting

Tarieven gemeentelijke verordeningen

icon

Overzicht tarieven gemeentelijke verordeningen

link naar product tarieven gemeentelijke verordeningen

Betalen, kwijtschelding en teruggave

icon

Betalen, kwijtschelding en teruggave

link naar Betalen, kwijtschelding en teruggave

Onroerendezaak-belasting (OZB)

icon

Onroerendezaakbelasting (OZB)

link naar product Onroerendezaakbelasting (OZB)

WOZ-waarde

icon

Meer informatie over de Waardering onroerende zaken en uw WOZ-waarde

link naar product WOZ-waarde