Teamleden

 • KlaasWim Jonker
 • Daan Ovost
 • Willem de Vries
 • Albert Schagen
 • Edwin Feller
 • Marie Louise Kenter
 • Ron leegwater
 • Peter Naber
 • Wendy Jonker
 • Arie Penning
 • Jack Vriend

Contactpersoon gemeente

Gerard van Harskamp

Stand van zaken

 1. Afgerond: Maart 2019

  De acties voor dit doe-team zijn afgerond. Het doe-team is hiermee opgeheven.

 2. Afgerond: Januari 2019

  Onderhoud wegen

  HHNK heeft de reconstructie van de wegen in Zuidermeer eind 2018 afgerond. Gemeentelijke zaken zoals voetpaden en parkeervakken zijn gelijktijdig met de werkzaamheden van het HHNK uitgevoerd. Hiermee zijn de werkzaamheden voor onderhoud wegen afgerond.

 3. Afgerond: Juni 2018

  Onderhoud wegen

  Tijdens een informatieavond georganiseerd door het doe-team kregen de aanwezigen een enquête mee van het doe-team. Via de enquête is bij de inwoners naar de meest gewenste wegsoort voor de Zuidermeerse wegen gevraagd. De meeste inwoners gaven de voorkeur aan asfalt.

  Lees het verslag van de informatieavond 

  HHNK legt in 2018 asfalt aan. Na de aanleg van het asfalt blijft het een 50 km/per uur weg.

  Bekijk de tekening van het HHNK 

  De gemeentelijke zaken zoals voetpaden en parkeervakken worden direct met de werkzaamheden van het HHNK uitgevoerd.

 4. Afgerond: Januari 2018

  Onderhoud wegen

  HHNK voert begin 2018 onderhoud op de wegen uit. Daarna knapt de gemeente de gemeentelijke wegen op en neemt daarbij de schoolzone ook direct mee.

  Wandelpad over het weiland

  Het wandelpad is begaanbaar gemaakt. De werkzaamheden voor het wandelpad zijn afgerond.

 5. Afgerond: April 2017

  Het wandelpad over het weiland tussen de Zuidermeerweg en Koggeweg in Zuidermeer is onbegaanbaar. Het doe-team wilt het pad graag zo begaanbaar mogelijk maken. Daarbij moet rekening worden gehouden dat het pad vanwege het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juni niet toegankelijk is. Dan mag er niet gemaaid worden. Er vindt overleg met de gemeente, beheerders en gebruikers plaats voor een aanvaardbare oplossing voor iedereen.

  Onderhoud wegen

  Er is behoefte aan noodzakelijk onderhoud aan de Zuidermeerse wegen. De werkgroep wilt onderhoud op de wegen laten uitvoeren en de wegen veiliger maken. De wegen zijn in eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Er is contact geweest met het HHNK en de werkgroep. HHNK maakt plannen voor de aanpak van de wegen. Halverwege 2017 geeft HHNK een terugkoppeling van de plannen aan de werkgroep.

  De inwoners van de werkgroep dragen zorg voor de contacten en plannen met de grondeigenaren van de wegen. Zodra de plannen van HHNK bekend zijn zoekt de gemeente uit hoe de wegdelen die grenzen tussen gemeentelijk grondgebied en grondgebied van HHNK zo goed mogelijk kunnen worden aangesloten.

  De weg die opgeknapt moet worden is de asfaltweg binnen de bebouwde kom, vanaf het spoor tot aan de Koggeweg.

 6. Afgerond: Maart 2017

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) maakt plannen voor de aanpak van de wegen. Halverwege 2017 geeft HHNK een terugkoppeling van de plannen aan de werkgroep. Daarnaast heeft de werkgroep het plan in behandeling om het pad over het weiland op te knappen.

 7. Afgerond: Januari 2017

  Er is contact geweest met het HHNK en de werkgroep.

Afbeelding van de opgeknapte weg in Zuidermeer, januari 2019
Afbeelding van de opgeknapte weg in Zuidermeer, januari 2019
Afbeelding van de locatie van het wandelpad tussen de Zuidermeerweg en de Koggeweg in Zuidermeer, april 2017