Hoe en waar vangt de gemeente vluchtelingen uit Oekraïne op?

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen. Deze pagina actualiseren wij regelmatig.

Hoe organiseert de gemeente opvangplekken?

Gemeente Koggenland heeft op dit moment voldoende geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen beschikbaar. Deze situatie kan weer veranderen. Mocht u zelfstandige woonruimte beschikbaar willen stellen, dan kunt u dit daarom blijven melden bij de gemeente. Daarnaast houdt de gemeente in het beheer van gemeentelijk vastgoed rekening met eventueel gebruik als tijdelijke woonruimte.

Zijn er al vluchtelingen uit Oekraïne in Koggenland?

Alle gemeenten in Nederland dragen bij aan de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben een eerste verdeling gemaakt. Op grond van die verdeling vangt de gemeente Koggenland minimaal 120 vluchtelingen op. Op zaterdag 12 maart arriveerde de eerste groep van zestien vluchtelingen, die zijn ondergebracht bij inwoners die een plek hebben aangeboden. Inmiddels zijn er al zestig mensen opgevangen bij inwoners van Koggenland. Voor de opvang van nog eens 150 vluchtelingen is een kantoorpand in Scharwoude gereedgemaakt.

Opvang in Scharwoude

Het voormalige Strukton-kantoorpand in Scharwoude is ingericht voor de tijdelijke huisvesting van ongeveer 150 Oekraïense vluchtelingen. Dit pand stond leeg. De huidige eigenaar heeft het pand beschikbaar gesteld aan de gemeente om er gedurende één jaar vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Als een langer verblijf nodig zal zijn, zal de gemeente kijken of het gebruik van het gebouw kan worden verlengd, of er wordt tijdig een andere locatie ingericht. De eigenaar is van plan het gebouw op termijn te verbouwen voor particuliere bewoning. Omdat de uitwerking van deze woningbouwplannen enige tijd vergt, kunnen in de tussenliggende periode vluchtelingen verblijven in het pand.

De eigenaar van het pand is in samenwerking met Belangengroep Scharwoude en de gemeente gestart met het geschikt maken van het gebouw voor de opvang van de vluchtelingen. De inrichting en aanpassingen zijn inmiddels afgerond en de eerste vluchtelingen zijn verwelkomd in het pand in Scharwoude. De vluchtelingen worden daarbij zo goed mogelijk begeleid door de gemeente, welzijnswerk, de kerken, Vluchtelingenwerk, vrijwilligers uit Scharwoude en de rest van de gemeente en tolken. 

Er zijn voldoende spullen aanwezig om de opvang goed in te kunnen richten. Hartelijk dank aan iedereen die spullen gedoneerd heeft. Mocht u nog spullen overhebben, weet dan dat de kringloopwinkel Noppes in Opmeer er blij mee is.

Hoe lang kan de opvang duren?

Voor de grotere opvanglocaties gaan we uit van ten minste 6 maanden, om teveel verhuizen te voorkomen. Voor de noodopvang is een maand praktisch en wenselijk.