Als u machinaal gaat graven, bent u wettelijk verplicht om vooraf een Graafmelding bij het Kadaster te doen. Hiermee:

  • helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
  • draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.

Wat moet ik doen?

U doet de melding bij het Kadaster.

  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding.
  • Als u regelmatig een melding doet, dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied, dan geldt een andere procedure.

Naast de graafmelding heeft u in sommige gevallen ook een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen bij de gemeente. Doe hiervoor de vergunningscheck op het Omgevingsloket.

Hoe werkt het?

Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De informatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen.

Hoe lang duurt het?

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst twintig en uiterlijk twee werkdagen voor aanvang melden.

Heeft u gevonden wat u zocht?