Als u met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen, kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren.

De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig binnen de hele EU. Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan, dan wordt uw lichamelijke beperking beoordeeld door een medische instantie die door de gemeente wordt aangewezen.

Aanvragen

U kunt het formulier telefonisch aanvragen (0229) 54 83 70 of ophalen in het gemeentehuis. Vanwege het betalen van de leges kunnen per mail of post opgestuurde formulieren niet in behandeling worden genomen. U kunt het formulier samen met 1 recente pasfoto inleveren bij Burgerzaken in het gemeentehuis. U kunt hier ook betalen. U moet daarvoor wel een afspraak maken. Het bezoekadres van het gemeentehuis is Middenhof 2, 1648 JG De Goorn.

Wat moet ik doen?

Medisch onderzoek

Doorgaans krijgt u een medische keuring door een onafhankelijke medische instantie. Dit vindt in het gemeentehuis plaats. U ontvangt een oproep nadat de aanvraag in behandeling is genomen. De arts adviseert de gemeente om wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken. Bij dit onderzoek worden uw persoonlijke omstandigheden meegewogen. Een lichamelijk onderzoek is niet altijd nodig, vaak wordt volstaan me het stellen van vragen. 

De medewerkers Medt Advies doen hun best u zo snel als mogelijk op te roepen voor de keuring. De wachttijd bedraagt 8 werkdagen.

Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Neem alle informatie/documenten zoals afspraken, medicijnkaarten etc. mee om uw aanvraag te onderbouwen.

Moet u kaart verlengd worden, dan is het afhankelijk van u medische situatie of er een nieuw medisch onderzoek nodig is. De gemeente kan u bij verlenging van de kaart weer doorverwijzen naar de medische instantie. Denk hier aan in verband met de geldigheidsduur van uw oude kaart.

Wat te doen bij verlies of diefstal?

Bij verlies of vermissing kunt u bij de gemeente een afspraak maken voor een vervangende kaart.

Wat te doen bij overlijden?

Na het overlijden van de houder / houdster van een kaart wordt de kaart teruggevraagd omdat het een persoonsgebonden document is. Wij verzoeken u dan om de kaart in te leveren. De kaart zal in het landelijk registratie systeem van de RDW worden afgemeld. Het in bezit houden van de kaart is strafbaar.

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten:

 • Een kopie van een geldig rijbewijs.
 • 1 recente kleurenpasfoto. Let op de pasfoto-eisen.
 • Eventueel eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten.
 • Bij een aanvraag voor een passagierskaart, een geldig identiteitsbewijs.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn € 47,95. Het bedrag dient u bij de aanvraag te voldoen, ongeacht de uitkomst van het medisch advies. 

De kosten voor vervanging van de kaart bij verlies of vermissing bedragen € 21,65.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart als u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • U bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Koggenland.
 • U hebt een aantoonbare loopbeperking (u kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen, eventueel met loophulpmiddelen) door een aandoening of gebrek van langdurige aard (minimaal 6 maanden).
 • U hebt een andere ernstige beperking dan een loopbeperking.
 • U bent door een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden.
 • U bent afhankelijk van een bestuurder voor het vervoer van deur tot deur.
 • U bent medisch gekeurd door een bevoegde instantie.

Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten: een bestuurderskaart, een passagierskaart of een instellingenkaart. Welke kaart u krijgt, hangt af van uw situatie:

 • U bent zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel. U kunt een bestuurderskaart krijgen.
 • U bent niet zelf bestuurder, u kunt niet veilig afgezet worden maar continue afhankelijk van de hulp van een bestuurder. U kunt een passagierskaart krijgen.
 • U bent permanent rolstoelgebonden. U kunt een bestuurders en/of passagierskaart krijgen.
 • U verblijft in een ingerichte zorginstelling. Als de instelling het vervoer verzorgt van mensen met een handicap, kan zij een instellingenkaart krijgen.

Vraag aan uw zorginstelling of zij gebruik maken van een instellingskaart.

Heeft u gevonden wat u zocht?