Flexwoningen zijn verplaatsbare huizen die bedoeld zijn om snel woningen te realiseren voor woningzoekenden. De flexwoningen zijn niet permanent, maar bedoeld als flexibele schil om de vaste huurwoningvoorraad van de gemeente Koggenland tijdelijk op te hogen.

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland wil graag 2 projecten realiseren met ieder 60 flexwoningen. Het eerste project met 60 flexwoningen is gepland op de voorkeurslocatie aan de Leet 40A in De Goorn.

Hoe zien flexwoningen eruit?

De flexwoningen zijn gemaakt van houtskelet bouw en worden kant en klaar in de fabriek gemaakt. Ze worden op een trailer verplaatst en zijn na plaatsing binnen enkele weken klaar voor bewoning. 

Ze zijn klein qua oppervlakte, vergelijkbaar met een tiny house. Voor een eenpersoonshuishouden is de oppervlakte 28 m2, voor een klein gezin is het een driekamerwoning van maximaal 60 m2.

Het principe van een kleine binnenruimte is dat de buitenruimte groot is. Dat wil zeggen een ruime groenvoorziening rondom de flexwoningen. En een gemeenschappelijke ruimte voor bijvoorbeeld stalling van fietsen en tuingereedschap.

Waarom is gekozen voor de voorkeurlocatie De Leet 40A in De Goorn?

Er zijn een aantal criteria genoemd en daar heeft een afweging plaats gevonden. Deze criteria zijn: gemeentelijk eigendom van de grond, relatieve eenvoudige ontsluiting voor het verkeer, aantal omwonenden, ruimtelijke procedures die gevolgd moeten worden en de plannen in de nabije toekomst voor het gebied.

Uiteindelijk is als voorkeurslocatie De Leet 40A in De Goorn gekozen omdat deze, vooruitlopend op de toekomstige woningbouw in Avenhorn West, makkelijker kan worden ontsloten en de ruimtelijke procedures hierdoor eenvoudiger worden.

Het is een voorkeurslocatie omdat er nog onderzoek moet plaatsvinden op het gebied van archeologie, ecologie, geluid en stikstof.

Ook is er nog een advies nodig van de provinciale overheid.

Wie komen in aanmerking voor de flexwoningen?

De noodzaak om flexwoningen neer te zetten is omdat er behoefte is aan jongerenhuisvesting en woningen voor starters in de huursector. Het college moet nog besluiten over de voorwaarden van de toewijzing.

Wie gaan de flexwoningen verhuren?

De woningen worden verhuurd door het woningbedrijf van gemeente Koggenland. Informatie over de huurprijs, toewijzing en voorwaarden wordt  naar verwachting in januari 2024 op de website van het woningbedrijf openbaar gemaakt.

Participatie

 1. Afgerond: Participatieavond 26 september 2023

  Op 26 september 2023 vond er een participatieavond plaats met de direct omwonenden van De Leet 40A de Goorn over het voorgenomen project van 60 flexwoningen.

  Ongeveer 12 inwoners waren aanwezig en werden verwelkomd door de wethouder Rosalien den Dolder, de projectleider Corrie Bosma, en de architect.

  Er werd uitgebreid ingegaan op de vele relevante vragen die leven, en het voorlopige ontwerp en situatieschets van de 60 flexwoningen.

  De geleverde input zal door de architect worden verwerkt tot een derde versie van het ontwerp.

  Deze derde versie zal vervolgens worden gepresenteerd aan de omwonenden die direct zicht hebben op het project.

  Als omwonenden vragen hebben kunnen zij contact opnemen met het team Projectmanagement via projectmanagement@koggenland.nl

 2. Afgerond: Informatieavond 7 september 2023

  Er heeft een informatieavond plaatsgevonden op 7 september 2023

  De aanwezigen konden hun vragen schriftelijk kenbaar maken en hebben inmiddels op hoofdlijnen informatie ontvangen.

  Met omwonenden die direct aan het perceel wonen wordt er een tweetal participatieavonden georganiseerd om het ontwerp te bespreken. Het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd in de centrale hal van het gemeentehuis.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het team Projectmanagement via projectmanagement@koggenland.nl.