Teamleden

 • Teun Tanja
 • Lia en Pim ten Klei
 • Ditmer en Annette Koster

Contactpersoon gemeente

niet van toepassing

Stand van zaken

 1. Afgerond: Februari 2019

  Alle activiteiten voor dit doe-team zijn met onderstaande punten afgerond.

  Grond nabij spoorwegovergang

  Een hondenpension heeft het stukje grond aan het begin van Bobeldijk aangekocht en knapt het nu op.

  Bankje

  Onder winterse omstandigheden is het bankje aan de Grootweg officieel in gebruik genomen.

 2. Afgerond: November 2018

  Bankje

  Aan de Grootweg zijn een picknickset en fietsbeugels geplaatst. De rustplek voor fietsers en/of wandelaars is gereed voor gebruik.

 3. Afgerond: Mei 2018

  Bankje

  Het doe-team wenst aan de Grootweg een makkelijk te onderhouden rustplek voor fietsers en/of wandelaars. Een rustplek voor zowel direct omwonenden als passanten. Het College van B&W stelt € 4.150,- beschikbaar om aan de Grootweg een picknickset + fietsbeugels te plaatsen. Omdat de locatie aan de Grootweg in beheer en onderhoud is bij het hoogheemraadschap, is voor de plaatsing van het ensemble is een vergunning nodig van het HHNK. De gemeente vraagt hier een vergunning voor aan.

 4. Afgerond: Juli 2017

  Grond nabij spoorwegovergang

  De gemeente heeft de grondeigenaar gevraagd naar zijn plannen met de grond en ook om noodzakelijk onderhoud aan het perceel uit te voeren. De grondeigenaar heeft twee jaar terug gevraagd om twee woningen op het perceel te bouwen. Dit bouwverzoek is door de gemeente afgewezen. De inwoners van het doe-team kunnen contact met de grondeigenaar opnemen om andere (gebruiks)mogelijkheden voor de grond af te stemmen.

  Boteninlaatplek

  Voor de boteninlaatplek kunnen de inwoners van het doe-team contact met gemeente Medemblik en het HHNK opnemen. Dit onderwerp wordt binnen het Koggenlandse doe-team gesloten.

 5. Afgerond: Mei 2017

  Boteninlaatplek

  De gewenste boteninlaatplek nabij de waterberging aan de Leekermeer ligt in gemeente Medemblik. HHNK is wegbeheerder van het gebied. Voor de boteninlaatplek kunnen de inwoners van het doe-team contact met gemeente Medemblik en het HHNK opnemen.

 6. Afgerond: April 2017

  Grond nabij spoorwegovergang

  Bij de inwoners is behoefte aan verfraaiing van het aanzicht van Bobeldijk. Het stuk grond nabij de spoorwegovergang verpaupert. Het is wenselijk dat daar noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. De gemeente vraagt de grondeigenaar naar zijn plannen met de grond en ook om noodzakelijk onderhoud aan het perceel uit te voeren. Indien het stuk grond beschikbaar is onderzoekt de werkgroep de gebruiksmogelijkheden.

  Bankje

  Er is behoefte aan een bankje aan de Grootweg. De gemeente gaat intern en bij HHNK na of het mogelijk is een bankje aan de Grootweg te plaatsen.

  Boteninlaatplek

  De inwoners hebben we de wens voor een  boteninlaatplek, nabij de waterberging aan de Leekermeer. De gemeente onderzoekt deze mogelijkheid.

Het nieuwe bankje met doe-teamleden en enkele buren, februari 2019
Locatie van het stuk grond nabij de spoorwegovergang in Bobeldijk, tegenover Bobeldijk 57
Locatie voor gewenste bankje aan de Grootweg, tegenover Grootweg 6 in Bobeldijk