Teamleden

  • Marita Luitjes
  • Rick Nooij
  • Hans Wijte
  • Yvon Vlaar
  • Eveline Rutten

Contactpersoon gemeente

  • Dieuw Schuijtemaker

Stand van zaken

  1. Afgerond: Maart 2018

    Het doe-team heeft de behoefte aan een dorpshuis geïnventariseerd en is tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen noodzaak voor een dorpshuis is. Het doe-team heeft daarom besloten het initiatief te beëindigen en het doe-team op te heffen.