Teamleden

 • Co Feld
 • Ina Conijn
 • Barry van der Oord
 • Nick Oldenburg
 • Bob Koning
 • Marjanne Schrekker
 • Arti Schipper

Contactpersoon gemeente

 • René Otter

Stand van zaken

 1. Afgerond: November 2019

  Aanleg asfaltpaden
  Op maandag 25 november wordt gestart met de aanleg van circa 1 km asfaltpad in het dorpsbos Avenhorn & De Goorn. Op bijgaande afbeelding is zichtbaar waar de paden komen. Het asfalt wordt ingestrooid met schelpen waardoor de paden een natuurlijke uitstraling krijgen. In het voorjaar 2020 wordt op de locatie van de groene stip een wandelbrug geplaatst. In verband met levertijd kon deze niet eerder geleverd worden. In 2020 wordt verder nog een stroomkast geplaatst ten behoeve van evenementen en extra informatieborden over het uitlaten van honden.

 2. Afgerond: Oktober 2019

  Het college van B&W stelt ongeveer € 82.100,- beschikbaar aan de volgende initiatieven van doe-team Dorpsbos De Goorn-Avenhorn:

  aanleg van 1072 meter aan asfaltpaden in het dorpsbos De Goorn-Avenhorn;

  plaatsen van 3 bordjes ‘honden aan de lijn’, inclusief 3 plattegrond borden park (met aangegeven losloopgebied) bij de entrees;

  plaatsen van een stroomkast ten behoeve van evenementen. De stroomkast wordt in 2020 geplaatst

  Een prachtig resultaat van doe-team Dorpsbos!

 3. Afgerond: Maart 2019

  Doe-team leden uit Avenhorn zijn bij doe-team Dorpsbos De Goorn aangesloten. Ook ijsclub De Goorn maakt onderdeel uit van het doe-team (i.v.m. wens ijsbaan in dorpsbos).

Locatie Dorpsbos De Goorn Avenhorn met doe-team initiatieven

Legenda

 1. Behouden schelpenpad
 2. Het verharden recreatiepad vanaf sportveld parallel aan de Braken
 3. Het verharden recreatiepad vanaf sportveld naar verbinding Buitenroede/Jaagweg
 4. Het verharden recreatiepad parallel aan de Braken
 5. Aanbrengen nieuw verhard recreatiepad naar nieuw te plaatsen voetgangersbruggetje
 6. Nieuw te plaatsen dam met duiker
 7. Mutifunctioneel recreatie-, sportveld en schaatsbaan. Borden en handhaving
Circa 1 kilometer asfaltpad in het dorpsbos Avenhorn en De Goorn