Teamleden

 • Piet Oudejans
 • Piet Nell
 • Linda Mulder
 • Desiree de Bekker
 • Rosalie van Dolder

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

 1. Afgerond: Juli 2019

  De werkzaamheden van de vorige fase zijn afgerond.

  Het doe-team is momenteel betrokken bij de inrichting van de groenstrook aan de oostkant van nieuwbouwplan De Tuinen.

 2. Afgerond: Maart 2019

  De grootste werkzaamheden (locatie 1, bomen batterplein) zijn eind februari 2019 afgerond.

  Op het Batterplein in Ursem zijn, op initiatief van het doe-team Groener Ursem, zes platanen geplaatst. Er komen nog twee boombanken bij. Een mooie groene toevoeging voor de uitstraling van het plein én in de toekomst bieden de bomen schaduw voor de spelende kinderen op zonnige dagen.

  Het totaal aan werkzaamheden is uiterlijk mei 2019 uitgevoerd.

 3. Afgerond: December 2018

  Het doe-team heeft 1e helft 2018 al vijf groenlocaties in Ursem opgeknapt. Het College van B&W stelt € 29.750,- beschikbaar voor het opknappen van vijf nieuwe locaties in de openbare ruimte van Ursem; dit valt onder fase 2 van het plan van groen Ursem. Met dit initiatief wilt het doe-team de openbare ruimte in Ursem verfraaien, om het woongenot van de inwoners te verhogen én de uitstraling van Ursem te verbeteren.

  Op 5 locaties in Ursem wordt een fleurrijker en/of groener beeld gerealiseerd:

  Locatie 1: bomen planten op plein voor Batter

  Locatie 2: grasveldje hoek Zuidgouw-Middengouw beplanten met sierheesters en een boom 

  Locatie 3: pilot bloemrijke berm (wandelpad achter Tulpstraat en Gabriëlstraat) 

  Locatie 4: bloemrijke strook langs wandelpad achter Ruijtersstraat 24 t/m 44 

  Locatie 5: langs grasbermen Ruijtersstraat (inclusief dierenweide) bomen planten

  Lees meer over de op te knappen locaties

  De werkzaamheden voor locatie 1, 2 en 5 staan gepland voor de winter van 2018/2019. De werkzaamheden voor locatie 3 en 4 starten in het voorjaar van 2019.

 4. Afgerond: Juni 2018

  Fleurrijk Ursem

  Het initiatief voor het opknappen van vijf locaties in de openbare ruimte van Ursem is uitgevoerd. Op de vijf locaties zijn werkzaamheden uitgevoerd en is een fleurrijker beeld gerealiseerd.

 5. Afgerond: Februari 2018

  Het doe-team wil de openbare ruimte in Ursem verfraaien om het woongenot van de inwoners te verhogen én de uitstraling van Ursem te verbeteren.

  Fleurrijk Ursem

  Het College van B&W stelt € 7.700,- beschikbaar aan het initiatief voor het opknappen van vijf locaties in de openbare ruimte van Ursem. Op deze vijf locaties wordt komende voorjaar een fleurrijker en/of groener beeld gerealiseerd. Dit komt het woongenot en de uitstraling van Ursem ten goede! De werkzaamheden worden eind april 2018 uitgevoerd. Eind van de winter / begin van de lente is namelijk een gunstige periode voor planten en zaaien.

  Meer informatie over de locaties

  Plein voor Batter

  Het doe-team onderzoekt de mogelijkheden om bomen te planten op het plein voor Batter.

 6. Afgerond: Januari 2018

  Het doe-team heeft eind 2017 een verkenningsronde door Ursem gelopen. Hieruit zijn verschillende verbeterpunten voor groen Ursem besproken. Het eerste kwartaal 2018 volgt een plan voor boombeplanting en bloemlinten in Ursem op basis van ideeën van het doe-team.

  Daarnaast volgt een plan voor het plein van de Batter, wat apart van het plan voor boombeplanting en bloemlinten wordt opgesteld.

 7. Afgerond: Juni 2017

  Het doe-team Groener Ursem mist een park/ bos in Ursem en ze ervaart weinig groen om te beleven voor kinderen. Gewenste resultaten waar het doe-team mee aan de slag gaat bestaan uit:
  a. Dorpsbos/park beschutte plek om te recreëren;
  b. Batter-plein aankleden met groen. Denk daarbij aan schaduw bomen en natuurlijk ruimtelijk spelen.
  c. Natuurontwikkeling in Ursem; natuurontwikkeling op het voormalige terrein van hoveniersbedrijf Oersheim (achter De Leet 4) waarborgen.
  d. Groen voor recreatie, beleving, educatie, absorptie geluid/ stank/ zicht, natuurontwikkeling, speel/ravot gelegenheid voor kinderen.

  De inwoners uit het doe-team organiseren een presentatie over natuurontwikkeling voor de bewoners. De inwoners en de gemeente gaan samen in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor gewenste groener ontwikkelingen in Ursem.

Fleurrijk Ursem, locaties, februari 2018
Fleurrijk Ursem, afgeschermd broedverblijf, juni 2018
Fleurrijk Ursem, vaste planten border juni 2018
Geplante bomen Batterplein Ursem, mei 2019