Doe-team Groener Ursem: Dorpsbos/dorpspark, avontuur, groen en recreatie

Teamleden

 • Lars van Baar (voorzitter)
 • Karin van der Gaast (contactpersoon met de gemeente)
 • Elise Groothuis (secretaris) 
 • Jan Bakker
 • Piet Nell
 • Rembrandt Joosten (Huttendorp Ursem
 • Vincent Koeckhoven (IJsclub Ursem) 
 • Annelies Weegels-Don Griot (omwonende Noorddijkerweg)
 • Annemieke Beek (omwonende Reigerlaan)
   

Contactpersoon gemeente

Nieuwsbericht Groen licht voor bewonersinitiatief dorpsbos Ursem

30 mei 2024

De gemeenteraad van Koggenland heeft tijdens de raadsvergadering van 27 mei ingestemd met het initiatief van Doe-team Groener Ursem, om een recreatiebos met waterberging in Ursem te realiseren. Het dorpsbos, met een totale oppervlakte van 17 hectare, biedt volop mogelijkheden om te recreëren, bewegen en te genieten van de natuur. 

Burgemeester Monique Bonsen is lovend over de leden van Doe-team Groener Ursem, die in 2017 startten met het initiatief voor het dorpsbos. ‘Zij hebben veel geduld gehad en hard gewerkt om dit mooie plan vorm te geven en zover te brengen. Ik wil hen hartelijk danken voor hun doorzettingsvermogen, realiteitszin en hun vermogen om goed samen te werken,’ aldus de burgemeester. De komende periode vindt bewonersparticipatie en een nadere uitwerking van het initiatief plaats. 

Schetsontwerp

Ingenieursbureau HB Advies maakte het schetsontwerp van het dorpsbos. Daarin zijn (een grote verscheidenheid aan) groen en water de hoofdelementen, met onder meer opvallende parkbomen, sierbomen, diverse soorten bloemrijk gras en struiken en een groot wateroppervlak. Het schetsontwerp gaat uit van een verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden. Denk aan ruimte voor een ijsbaan, natuurrecreatie, een speelbos, boswandelingen en een uitzichtpunt. Er zijn in het schetsontwerp twee entrees ingetekend. Eén hoofdentree vanaf de Noorddijkerweg voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Een tweede, meer verscholen, entree wordt gerealiseerd vanaf de Reigerlaan. Dit betreft een voetgangersentree.

Met de instemming van de raad gaat het initiatief voor de realisatie van een dorpsbos in Ursem een nieuwe fase in. Voor half juli organiseert de gemeente, in afstemming met Doe-team Groener Ursem, een bewonersbijeenkomst in Ursem. Hierover informeert de gemeente Koggenland de bewoners van Ursem binnenkort via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente (Koggennieuws, koggenland.nl en sociale media). Daarna gaat de gemeente aan de slag met de verdere, technische en omgevingsrechtelijke uitwerking van het ontwerp. 

Schetsontwerp dorpsbos Ursem

Stand van zaken

Het recreatiebos gaat er komen! Daarom is er een speciale projectpagina geopend op deze website waar u de ontwikkelingen kunt volgen. 

Kijk op recreatiebos Ursem

 1. Afgerond: 27 mei 2024 Raadsvoorstel is aangenomen

  De gemeenteraad heeft op maandag 27 mei 2024 het raadsvoorstel aangenomen om het dorpsbos/waterberging te realiseren. Voorwaarde is wel dat de beoogde subsidieaanvragen van de provincies en die van de LEADER (Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling) worden gehonoreerd. Nu de raad het voorstel heeft aangenomen, vergroot dat de kans dat zij de subsidies aan het project gaan toekennen.  

 2. Afgerond: Informatieavond 11 september 2023

  De geplande informatieavond van maandag 11 september in de Batter gaat helaas niet door. Zodra er een nieuwe datum bekend is zal het Doeteam dat kenbaar maken.

 3. Afgerond: 30 november 2022

  Het Doe-team zal de dorpsbewoners op 30 november in de Batter middels een informatiebijeenkomst  informeren over de voorlopige plannen. Meer informatie: Informatieavond Dorpsbos/dorpspark Ursem | Koggenland

 4. Afgerond: Bezig

  Een onafhankelijk bureau gaat een voorlopige raming maken van de kosten die de voorbereiding en aanleg van het park/bos met zich meebrengt.

 5. Afgerond: 24 oktober 2022

  De gemeenteraad heeft ingestemd om een voorbereidingskrediet van €25.000  beschikbaar te stellen om een onafhankelijk bureau in te huren voor het maken van een voorlopig ontwerp voor het dorpspark/dorpsbos Ursem.
  Daarin wordt alle informatie verwerkt die tot nu toe is opgehaald:
  - wensen van het Doe-team
  - wensen van de omwonenden
  - wettelijke verplichtingen en de technische eisen waarmee rekening gehouden moet worden.
   

 6. Afgerond: Juli 2019

  De werkzaamheden van de vorige fase zijn afgerond.

  Het doe-team is momenteel betrokken bij de inrichting van de groenstrook aan de oostkant van nieuwbouwplan De Tuinen.

 7. Afgerond: Maart 2019

  De grootste werkzaamheden (locatie 1, bomen batterplein) zijn eind februari 2019 afgerond.

  Op het Batterplein in Ursem zijn, op initiatief van het doe-team Groener Ursem, zes platanen geplaatst. Er komen nog twee boombanken bij. Een mooie groene toevoeging voor de uitstraling van het plein én in de toekomst bieden de bomen schaduw voor de spelende kinderen op zonnige dagen.

  Het totaal aan werkzaamheden is uiterlijk mei 2019 uitgevoerd.

 8. Afgerond: December 2018

  Het doe-team heeft 1e helft 2018 al vijf groenlocaties in Ursem opgeknapt. Het College van B&W stelt € 29.750,- beschikbaar voor het opknappen van vijf nieuwe locaties in de openbare ruimte van Ursem; dit valt onder fase 2 van het plan van groen Ursem. Met dit initiatief wilt het doe-team de openbare ruimte in Ursem verfraaien, om het woongenot van de inwoners te verhogen én de uitstraling van Ursem te verbeteren.

  Op 5 locaties in Ursem wordt een fleurrijker en/of groener beeld gerealiseerd:

  Locatie 1: bomen planten op plein voor Batter

  Locatie 2: grasveldje hoek Zuidgouw-Middengouw beplanten met sierheesters en een boom 

  Locatie 3: pilot bloemrijke berm (wandelpad achter Tulpstraat en Gabriëlstraat) 

  Locatie 4: bloemrijke strook langs wandelpad achter Ruijtersstraat 24 t/m 44 

  Locatie 5: langs grasbermen Ruijtersstraat (inclusief dierenweide) bomen planten

  Lees meer over de op te knappen locaties

  De werkzaamheden voor locatie 1, 2 en 5 staan gepland voor de winter van 2018/2019. De werkzaamheden voor locatie 3 en 4 starten in het voorjaar van 2019.

 9. Afgerond: Juni 2018

  Fleurrijk Ursem

  Het initiatief voor het opknappen van vijf locaties in de openbare ruimte van Ursem is uitgevoerd. Op de vijf locaties zijn werkzaamheden uitgevoerd en is een fleurrijker beeld gerealiseerd.

 10. Afgerond: Februari 2018

  Het doe-team wil de openbare ruimte in Ursem verfraaien om het woongenot van de inwoners te verhogen én de uitstraling van Ursem te verbeteren.

  Fleurrijk Ursem

  Het College van B&W stelt € 7.700,- beschikbaar aan het initiatief voor het opknappen van vijf locaties in de openbare ruimte van Ursem. Op deze vijf locaties wordt komende voorjaar een fleurrijker en/of groener beeld gerealiseerd. Dit komt het woongenot en de uitstraling van Ursem ten goede! De werkzaamheden worden eind april 2018 uitgevoerd. Eind van de winter / begin van de lente is namelijk een gunstige periode voor planten en zaaien.

  Meer informatie over de locaties

  Plein voor Batter

  Het doe-team onderzoekt de mogelijkheden om bomen te planten op het plein voor Batter.

 11. Afgerond: Januari 2018

  Het doe-team heeft eind 2017 een verkenningsronde door Ursem gelopen. Hieruit zijn verschillende verbeterpunten voor groen Ursem besproken. Het eerste kwartaal 2018 volgt een plan voor boombeplanting en bloemlinten in Ursem op basis van ideeën van het doe-team.

  Daarnaast volgt een plan voor het plein van de Batter, wat apart van het plan voor boombeplanting en bloemlinten wordt opgesteld.

 12. Afgerond: Juni 2017

  Het doe-team Groener Ursem mist een park/ bos in Ursem en ze ervaart weinig groen om te beleven voor kinderen. Gewenste resultaten waar het doe-team mee aan de slag gaat bestaan uit:
  a. Dorpsbos/park beschutte plek om te recreëren;
  b. Batter-plein aankleden met groen. Denk daarbij aan schaduw bomen en natuurlijk ruimtelijk spelen.
  c. Natuurontwikkeling in Ursem; natuurontwikkeling op het voormalige terrein van hoveniersbedrijf Oersheim (achter De Leet 4) waarborgen.
  d. Groen voor recreatie, beleving, educatie, absorptie geluid/ stank/ zicht, natuurontwikkeling, speel/ravot gelegenheid voor kinderen.

  De inwoners uit het doe-team organiseren een presentatie over natuurontwikkeling voor de bewoners. De inwoners en de gemeente gaan samen in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor gewenste groener ontwikkelingen in Ursem.

Fleurrijk Ursem, locaties, februari 2018
Fleurrijk Ursem, afgeschermd broedverblijf, juni 2018
Fleurrijk Ursem, vaste planten border juni 2018
Geplante bomen Batterplein Ursem, mei 2019