Teamleden

 • Koos Otten
 • Linda Steur
 • Piet Smal
 • Arie Vriend
 • Adelbert Schagen
 • Jan Vriend

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

 1. Afgerond: Maart 2023

  Het Doe-team Woningbouw heeft zijn naam gewijzigd in ‘Doe-team CPO Zuidermeer’. Voor het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ligt er een concept bestemmingsplan ter inzage. Lees meer over dit plan.  

 2. Afgerond: Augustus 2022

  Op dinsdag 30 augustus 2022 is een intentieovereenkomst ondertekend voor de bouw van zestien woningen in Zuidermeer. Wethouder Rosalien van Dolder en Koos Otten, voorzitter van CPO-stichting Zuidermeer, ondertekenden de overeenkomst. Hiermee is officieel de eerste stap gezet richting de realisatie van het CPO-project.  

  In de overeenkomst hebben de gemeente en de CPO-stichting vastgelegd dat zij tot doel hebben dat het project wordt gerealiseerd. Het streven is dat de bouw van de woningen in 2023 van start gaat. 

 3. Afgerond: Maart 2019

  Doe-team Leefbaarheid Zuidermeer heeft opnieuw onderzocht of er mensen zijn die graag in een nieuwbouwhuis in Zuidermeer willen wonen. Dat heeft een aantal potentiële kandidaten opgeleverd. Dat onderzoek is aan de gemeente gepresenteerd met de afspraak dat de gemeente informatie aan het doe-team verstrekt over CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en eventuele grondprijzen van de ter beschikking zijnde bouwkavels.

 4. Afgerond: November 2017

  Wegens gebrek aan concrete belangstelling staat dit doe-team tijdelijk on hold.

 5. Afgerond: Maart 2017

  Werkgroep Leefbaarheid Zuidermeer onderzoekt of er mensen zijn die graag in een nieuwbouwhuis in Zuidermeer zouden willen wonen. Als er voldoende mensen geïnteresseerd zijn dan gaat de werkgroep en de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.