Via deze website kunt u teksten van gemeentelijke regelgeving raadplegen, zoals verordeningen. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst, geldt de officiële gedrukte tekst. De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Koggenland. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw reactie.

De algemene voorwaarden van de gemeente Koggenland zijn van toepassing.