Gemeente Koggenland biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben over zorg. Deze cliëntondersteuning wordt geboden door een onafhankelijke deskundige.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Voor alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en/of hulp nodig hebben bij het aanvragen daarvan. Het gaat hierbij om informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Wat doet de cliëntondersteuning?

  • Kortdurende praktische ondersteuning bieden bij het aanvragen van zorg en ondersteuning;
  • Ondersteuning voor mantelzorgers;
  • Helpen met uitzoeken wat de vragen en wensen zijn en deze onder woorden te brengen;
  • Meegaan naar gesprekken bij instanties;
  • Ondersteunen bij het schrijven van een persoonlijk plan;
  • Helpen bij het zoeken naar de juiste informatie;
  • Uitleggen hoe een aanvraag verloopt;
  • Helpen bij het maken van eigen keuzes;
  • Meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving;
  • Meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt.

De gemeente heeft met 5 organisaties contracten afgesloten voor ondersteuning. Er zijn organisaties die alleen bepaalde doelgroepen helpen. De informatie staat vermeld bij de organisatie. U kiest zelf welke organisatie het best aansluit bij uw vraag.

Omring

Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij zorg, wonen, welzijn, opvoeding, onderwijs of participatie? De onafhankelijke cliëntondersteuner van Omring kijkt samen met u, uw mantelzorger en familie naar de mogelijkheden die passen bij uw persoonlijke situatie. Wij denken met u mee bijvoorbeeld op het gebied langer thuis wonen, het aanvragen van een Wlz-indicatie of gaan met u mee naar een lastig gesprek.

Contact

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD)

De SMD is er voor alle doelgroepen. Heb je hulp of ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij het aanvragen van een voorziening? Vind je het prettig dat er iemand meegaat naar de gemeente of een andere instantie? Onze medewerker maakt voor jou het verschil door te luisteren, te ondersteunen, realistisch te zijn over jouw mogelijkheden en met jou samen te werken. Dit kan zijn door het formuleren van jouw hulpvraag of door jou informatie te geven over jouw mogelijkheden en rechten als cliënt. Onze medewerker zorgt ervoor dat jouw positie wordt versterkt. De SMD is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Contact

Stichting Sterker Samen Eigen Plan

Stichting Sterker Samen Eigen Plan biedt ondersteuning wanneer je klem zit. Bijvoorbeeld wanneer er zorgen zijn over opgroeien van kinderen, scheiding, schulden, dreigende ontruimingen, buurtconflicten, na detentie, bij ziekte, ruzie, mantelzorg, wonen en alleen zijn. Een Eigen Plan coach gaat met je in gesprek om samen te kijken wie er nog meer mee kunnen denken zodat je met een Eigen Plan verder kan.

Contact

Wilgaerden Leekerweide Groep

Advies en hulp nodig bij het regelen van zorg of ondersteuning? Wij zijn er voor alle doelgroepen.

De onafhankelijke cliëntondersteuners geven u hulp of advies over zorg en/ of ondersteuning. Wij informeren u over de verschillende mogelijkheden en gaan samen met u opzoek naar een passende oplossing. Wij zijn er voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking en mensen die voor korte of langere tijd hulp nodig hebben. Wij kennen de weg in zorgland en zijn thuis in jeugdzorg, trajecten naar werk, dagbesteding of passende scholing en op het terrein van zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. Wij helpen u graag.

Contact

Zorgdragers

Zorgdragers is er bij psychische problematiek, voor mensen met een verstandelijke beperking en jeugdigen met gedragsproblematiek. Zorgdragers geeft onafhankelijk advies en biedt begeleiding en ondersteuning waar nodig aan mensen die dit nodig hebben. Wij hebben ruime ervaring met adviseren, ouderen, gezinsbegeleiding, GGZ (multi) problematiek en jongeren. Zorgdragers staat naast u. We komen bij u thuis of op een plek die voor u prettig is om samen uit te zoeken welke stappen genomen kunnen worden om uw hulpvraag snel op te pakken.

Contact