Heeft u vragen op het gebied van zorg, zelfstandig blijven wonen, geldzorgen, participatie, opvoeding, onderwijs of jeugdzorg? Dan kunt u gebruik maken van gratis en kortdurende ondersteuning door de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (De SMD). Dit is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Zij ondersteunen inwoners op de diverse thema’s en vele andere onderwerpen.

Deze ondersteuning is voor iedereen, jong en oud. U wordt geholpen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze staat naast u, legt de mogelijkheden uit die er zijn en ondersteunt u bij aanvragen en het contact met instanties. De cliëntondersteuner heeft geen belangen bij de gemeente, zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

Wilt u gebruik maken van de diensten van De SMD? Neemt u dan contact op met de medewerkers van De SMD via telefoonnummer (0229) 308001 of via de mail westfriesland@desmd.nl.

Lees meer over De SMD(externe link).