Overbelaste gezinnen kunnen hulp krijgen via het project Buurtgezinnen. Dit project koppelt gezinnen die het zwaar hebben aan gezinnen (uit de buurt) die ondersteuning willen bieden. 

Voor wie

Soms raakt een gezin door omstandigheden tijdelijk overbelast. Bijvoorbeeld door ziekte, opvoedproblemen of een beperking bij een ouder of kind. Met hulp van een gezin uit de buurt kunnen kinderen toch thuis opgroeien. Dit buurtgezin zorgt dan 1 of enkele dagdelen per week voor het kind of kinderen. Daardoor is betaalde zorg vaak niet of in mindere mate nodig. In Koggenland zijn er inmiddels 20 kinderen die worden opgevangen in een buurtgezin.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Buurtgezinnen op www.buurtgezinnen.nl(externe link) of neem contact op met de lokale coördinator Denise Wijnker via (06) 18 46 12 78 of denise@buurtgezinnen.nl.