In gemeente Koggenland werken twee Buitengewoon Opsporings-Ambtenaren (boa’s). U kunt ze dagelijks, op ieder tijdstip en zelfs in het weekend, te voet of in de auto tegenkomen in de gemeente. Onze boa’s werken meestal in uniform.  

Aanspreekpunt voor inwoners

Onze boa’s zijn op straat het aanspreekpunt voor onze inwoners op het gebied van veiligheid en overlast. Zij zijn er voor vragen of als er hulp nodig is. Ook spreken zij inwoners en ondernemers indien nodig aan op gedrag. Bij problemen en overtredingen proberen zij in overleg tot een oplossing te komen, maar zij kunnen ook boetes uitschrijven en andere sancties opleggen. Onze boa’s kunnen direct optreden bij onveilige of illegale situaties, eventueel in samenwerking met andere bevoegde instanties. De boa’s werken nauw samen met andere hulpdiensten, zoals de politie (inclusief uw wijkagent) en brandweer, jeugdwerkers, vergunningverleners en handhavingsjuristen.

Taken

Onze boa’s houden zich onder andere bezig met:

 • Toezicht en handhaving in de openbare ruimte;
 • Toezicht op jeugd in de openbare ruimte;
 • Toezicht en controle bij evenementen en op vergunningen van evenementen;
 • Toezicht en controle bij bouw- en sloopprojecten en op vergunningen van bouw- en sloopprojecten;
 • Toezicht op het gebruik van gebouwen;
 • Toezicht op naleving van de Alcoholwet;
 • Overlast van afval;
 • Hondenoverlast;
 • Veiligheid rondom scholen;
 • Fout geparkeerde voertuigen en fietsen;
 • Fout geparkeerde aanhangers of caravans;
 • Eerste hulp verlenen, AED bedienen.

Contact

U kunt de boa’s bereiken via de mail handhaving@koggenland.nl, telefoonnummer (0229)54 84 00 of via het doen van een melding openbare ruimte.