De openbare ruimte in uw wijk is aan vernieuwing toe. Uw wijk, de Bloemenwijk, bestaat uit de straten Anemonenstraat, Ranonkelstraat en Irisstraat. De gemeente gaat in de wijk aan de slag met een grondige herinrichting waarbij groenvakken, riolering en verharding worden aangepakt.

Update juni 2024

De uitvoering van het project is vertraagd van eind 2024 naar 2025, helaas is een exacte datum nog niet bekend.

Netbeheerder Liander heeft de gemeente op de hoogte gebracht dat in de Anemonenstraat, Ranonkelstraat en Irisstraat de oude gasleidingen en een deel van het elektriciteitsnetwerk vervangen of verzwaard moeten worden. Liander heeft de gemeente geïnformeerd dat de werkzaamheden niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan in 2025. Omdat het werk aan kabels en leidingen in de ondergrond eerst afgerond moet zijn, is de gemeente genoodzaakt de herinrichting van uw wijk uit te stellen. Dit betekent dat de start hiervan niet te realiseren is in 2024 maar plaatsvindt in 2025. 

luchtfoto van de Bloemenwijk Obdam

Schetsontwerp

Hier vindt u de definitieve schets-tekening die wij hebben gemaakt naar aanleiding van ontvangen reacties uit de tweede en ook laatste participatieronde (tot 8 januari 2024).

Groot formaat

kaart definitief ontwerp bloemenwijk obdam
Definitief ontwerp herinrichting van de Anemonenstraat, Irisstraat en Ranonkelstraat in Obdam

Uw mening en ideeën tellen

Inwoners van de Anemonenstraat, Ranonkelstraat en Irisstraat hebben een brief ontvangen van de gemeente. We hebben u uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe inrichting van uw wijk. U kent als bewoner van de wijk de plus- en aandachtspunten tenslotte het beste. Die kennis is heel waardevol, om voor u en uw buren een ontwerp te maken wat zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners voldoet. De gemeente zorgt ervoor dat het ontwerp ook aan de wettelijke eisen voldoet. 

Uw mening en ideeën

Tweede participatieronde

Het was mogelijk om tot 8 januari online een reactie te geven op het aangepaste schetsontwerp. Dank voor uw reacties.

Lees het verslag met onze reacties op uw opmerkingen uit de 2 ronde

Eerste participatieronde

U kon online uw reactie aan ons laten weten. Dit was mogelijk tot en met 1 december 2023.

Wij willen u bedanken voor uw deelname aan de 1e participatieronde met betrekking tot de herinrichting van uw wijk. Uw inspraak en voorkeur op één van de twee schetsontwerpen hebben wij in goede orde ontvangen. De uitkomst en verslag hiervan delen wij met u.

Lees het verslag met onze reacties op uw opmerkingen

 

Meer informatie en contact

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Rolf Hoogenberk, medewerker Openbare ruimte via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of via r.hoogenberk@koggenland.nl

Wilt u op de hoogte worden gehouden van wijzigingen op deze pagina? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

Planning

 1. Nog te doen: 2025

  Start werkzaamheden. Omwonenden ontvangen een brief met de planning.

  Netbeheerder Liander heeft de gemeente laten weten dat de werkzaamheden pas in 2025 uitgevoerd kunnen worden. Oude gasleidingen moeten vervangen worden en een deel van het elektriciteitsnetwerk moet verzwaard of vervangen. Dit betekent werken aan kabels en leidingen in de ondergrond. Dit moet eerst afgerond zijn.  

 2. Afgerond: Januari 2024

  Het definitieve ontwerp wordt in week 02/03 van 2024 (8 tot 20 januari) op de projectpagina met u gedeeld. Hiermee is de inwonerparticipatie afgerond en volgen enkele maanden van voorbereiding vanuit de gemeente. Uiteindelijk kan het werk worden opgepakt door een aannemer en gaat de uitvoering buiten van start.

 3. Afgerond: December 2023

  Participatie

  In de tweede participatieronde kunt u reageren op het geactualiseerde ontwerp verkregen uit de eerste ronde. Uw inbreng wordt opnieuw bekeken en waar mogelijk verwerkt in een definitief ontwerp.

 4. Afgerond: December 2023

  Het schetsontwerp met de meeste stemmen wordt waar mogelijk aangepast. De geactualiseerde versie publiceren wij op deze projectpagina in week 49/50 (4 tot 16 december)

 5. Afgerond: November 2023

  Participatie

  Bewoners van de Anemonenstraat, Ranonkelstraat en Irisstraat ontvangen een brief waarin zij worden uitgenodigd om mee te denken en wensen kenbaar te maken. De bewoners kunnen meedenken over verschillende onderwerpen, zoals groenvoorziening, parkeren, spelen, verkeerssituaties en wateroverlast. Daarnaast kunnen ze ook andere ideeën en wensen kenbaar maken bij de gemeente.

Afkoppelen regenwater: toestemmingsformulier

U hebt een brief ontvangen van de gemeente over het afkoppelen van het regenwater en de werkzaamheden aan het riool die daarbij horen.

Hiervoor moeten ook werkzaamheden in de voortuin worden uitgevoerd. Dit kan alleen als wij toestemming hebben van de bewoner.

Het was mogelijk om tot begin april via een online formulier uw toestemming door te geven.