Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen.

U ontvangt binnen acht weken ons besluit per post.

Wat moet ik meenemen?

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • Omschrijving van de bijzondere kosten
  • In sommige gevallen: bewijs van noodzaak

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere regeling of wet die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen of krijgt u een lening.

Meer informatie

Bekijk de beleidsregels

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Extra informatie

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?