Het bestemmingsplan Ursem-De Tuinen (1e fase) maakt de bouw van ca. 60 woningen mogelijk in het gebied tussen De Leet en de Noordgouw in Ursem. Het betreft de eerste fase van woonwijk De Tuinen. Het bestemmingsplan is op 18 december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad en onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.