Voor de dorpskernen van Obdam en Hensbroek geldt het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 2006. Dit bestemmingsplan is op 14 november 2006 vastgesteld en kunt u hieronder als pdf-bestand downloaden.

Aanpassingen

Wanneer een (bouw)plan/project niet in het bestemmingsplan past, heeft de gemeente de mogelijkheid om het bestemmingsplan te herzien, te wijzigen of om van het bestemmingsplan af te wijken door middel van een Wabo-projectbesluit. Hiervoor worden aparte procedures gevoerd. De gemeente heeft voor een aantal percelen het bestemmingsplan herzien, gewijzigd of een projectafwijkingsbesluit genomen. U kunt hier de herzieningen en wijzigingen van het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 2006 raadplegen.

Braken 2, Obdam (bestemmingsplan)

Dit (postzegel)bestemmingsplan maakt een uitbreiding van Braas Brood en Banket op het bedrijventerrein De Braken te Obdam mogelijk. Het plan is op 8 september 2014 door de raad vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Dorpsstraat 111, Obdam (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan is op 22 juni 2015 door de gemeenteraad van Koggenland vastgesteld. Met dit plan wordt de mogelijkheid geboden om het monumentale pand te verbouwen tot maximaal 7 woonappartementen.

Het volledige plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Dorpsstraat 129, Obdam (bestemmingsplan)

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het parkeerterrein van Deen in het centrumgebied van Obdam mogelijk, achter de woningen Dorpsstraat 127-129. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 24 oktober 2016 en onherroepelijk.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.(externe link)

Dorpsstraat 86, Obdam (omgevingsvergunning)

De raad van de gemeente Koggenland heeft op 26 mei 2014 een 'Verklaring van geen bedenkingen' afgegeven voor het realiseren van twee appartementen op het perceel Dorpsstraat 86 te Obdam. Daarnaast is door het college een omgevingsvergunning verleend.

U kunt het volledige plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Hofland, derde herziening Obdam-Hensbroek (bestemmingsplan)

Met het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek, 3e herziening Hofland wordt de bouw van 14 huurwoningen aan de zuidzijde van Dubbelspoor in Obdam mogelijk gemaakt. Dit bestemmingsplan is op 18 december 2017 vastgesteld en onherroepelijk.

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.(externe link)