Met dit bestemmingsplan is de realisatie van een woningbouwlocatie van ca. 300 woningen mogelijk gemaakt in het gebied gelegen tussen de Zuid-Spierdijkerweg, De Goorn en De Burg. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 16 september 2013 en onherroepelijk.

Op 16 september 2019 is bovendien een eerste herziening vastgesteld. Met dit bestemmingsplan De Burgh, eerste herziening is binnen het betreffende woningbouwplan de verplaatsing van een speelplaats mogelijk gemaakt en de situering van een drietal vrijstaande woningen verbeterd.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).