Beleidsplan sociaal domein 2021 - 2024: Krachtig verder!

Beleidsregels Inburgering

De beleidsregels Inburgering 2023 zijn vastgesteld.

U vindt deze beleidsregels op Lokaleregelgeving.overheid.nl(externe link)

Beleidsregels Jeugdhulp

Kinderkoggenfonds beleid

Peuteropvangbeleid

Het peuteropvangbeleid is beschreven in hoofdstuk 8 Projectsubsidies, paragraaf 8.8 van de Subsidieregeling Koggenland 2022(externe link)

Privacyprotocol Zorgteam Koggenland

Protocol huisbezoeken

Subsidiebeleid

Subsidieplafond en subsidieprogramma 2022

Op 9 november 2021 heeft het college het subsidieprogramma voor 2022 vastgesteld. In het subsidieprogramma wordt aangegeven hoeveel budget beschikbaar moet zijn voor subsidieverlening ten behoeve van de verschillende beleidsvelden.

Op 15 november 2021 heeft de gemeenteraad het subsidieplafond 2022 vastgesteld. Daarmee is het budget beschikbaar gesteld om de subsidies te kunnen betalen.

Lees meer over de Subsidieregeling Koggenland 2022(externe link)

Bekijk de Algemene Subsidieverordening Koggenland 2020

In de tabel vindt u de diverse subsidies en de beschikbare budgetten, zoals die in het subsidieprogramma en het subsidieplafond zijn opgenomen.

Soort subsidie

Budget

1 Jeugdsubsidies

Jeugd- en jongerenwerk

€ 46.350

Muzikale vorming

€ 39.270

Volkscultuur / Oranjeverenigingen

€ 6.435

Sport

€ 55.150

2 Maatschappelijke subsidies

Maatschappelijke activiteiten

€ 48.140

Maatschappelijke zorg

€ 27.200

Mensen met beperkingen

€ 7.500

3 Budgetsubsidies

Aanvullende preventieve taken gezondheidszorg

€ 26.750

Beheercommissies

€ 51.000

Bibliotheek

€ 379.427

Lokaal Onderwijsbeleid

€ 55.000

Lokaal Sportakkoord

€ 46.000

Lokale Omroep

€ 14.000

Peuteropvang

€ 215.194

Adviesraad Sociaal Domein

€ 17.195

4 Opstartsubsidies

€ 7.500

5 S.B.U. subsidies

€ 7.000

TOTAAL BEDRAG AAN SUBSIDIES

€ 1.049.111