Teamleden

Vrienden van de Berkenhof

Contactpersoon gemeente

Nico Koppes, n.koppes@koggenland.nl

Afbeeldingen

Stand van zaken

 1. Afgerond: Maart 2019

  De eerste fase van de beleeftuin, die met behulp van een gemeentelijke bijdrage tot stand is gekomen, is afgerond. De tweede fase wordt zonder gemeentelijke bijdrage tot stand gebracht.

 2. Afgerond: November 2018

  De eerste fase van de beleeftuin staat in bloei

 3. Afgerond: Januari 2018

  De Berkenhof is een wooncomplex in Berkhout waartoe niet alleen een verzorgingshuis behoort, maar waarin ook aanleunwoningen van de gemeente zijn gesitueerd.

  Veel bewoners van de Berkenhof en de aanleunwoningen hebben van oorsprong een dorpse en/of agrarische achtergrond.

  Zorgcentrum de Berkenhof gaat een beleeftuin voor inwoners van Berkhout aanleggen. Doelstelling van de beleeftuin is om de bewoners van de Berkenhof (ouderen) en de bewoners van de aanleunwoningen te stimuleren/activeren meer naar buiten te gaan, daar te genieten van  de natuur en contact te hebben met medebewoners en inwoners uit het dorp. Er kan dan interactie ontstaan met de bezoekers van het terrein en de gebruikers van de Jeu de boules baan op het terrein, die veelal van buiten de Berkenhof komen.

  Voor de ontwerp van de tuin is gebruik gemaakt van leerlingen van het Horizon College in Hoorn. Het project bestaat uit twee fases.

  In de eerste fase, die in 2018 wordt uitgevoerd, wordt de tuin rechts van de ingang aangepakt. Daar wordt het gras verwijderd, de grond verbeterd, worden verhoogde plantenbakken gemaakt en borders aangelegd.  Het geheel wordt opgevuld met vaste planten. Ook wordt een voetfiets geplaatst.

  In de tweede fase, die naar verwachting in 2019 wordt uitgevoerd, worden op een ander deel van het terrein fruitbomen geplant (appelen en peren), wordt een drietal moestuinbakken geplaatst waarin bloemen en kruiden worden gezaaid, wordt een rozenprieel aangelegd en komen diverse heesters, waaronder bramenstruiken. Bovendien wordt de tuin gedeeltelijk heringericht met onder meer een terras en een aantal banken, waardoor die beter toegankelijk wordt. Omring heeft aangegeven het tuinonderhoud voor haar rekening te zullen nemen.

  De kosten worden door de Omring, Nationaal Ouderenfonds en enkele kleinere sponsors gedragen. Voor de eerste fase levert de gemeente een bijdrage van 8.000 euro. Dit omdat de beleeftuin een positief effect oplevert voor de leefbaarheid van Berkhout.