Auditcommissie

De gemeenteraad moet de gemeentelijke organisatie kunnen controleren. Om de raad goed en altijd te ondersteunen in zijn financiële taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad een gemeentelijke auditcommissie in het leven geroepen (zie publicaties voor de verordening). De auditcommissie is een verlengstuk van de gemeenteraad, maar dan zonder politiek karakter. De commissie bestaat uit gemeenteraadsleden.

Wat doet de auditcommissie?

De taken van de auditcommissie zijn samengevat als volgt:  

 • Het doen van aanbevelingen voor benoeming accountant
 • Het onderhouden van contacten tussen de gemeenteraad en de accountant
 • Het adviseren van de gemeenteraad over het vast te stellen controle-protocol voor de accountantscontrole
 • Het adviseren van de gemeenteraad om de jaarrekening wel of niet vast te stellen
 • Het adviseren van de gemeenteraad over overige tussentijdse rapportages en producten
 • Het adviseren van de gemeenteraad over aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op artikel 213 Gemeentewet
 • Het evalueren van het functioneren van de accountant;
 • Het zijn van het afstemmingsplatform over voorgenomen onderzoeken door accountant, Rekenkamercommissie en het college
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren over verbetering van de planning en control

Leden

 • Rianka te Winkel-Pancras (voorzitter)
 • Frans Kremers (lid)
 • Tinda Kuijper-van der Roest (lid)
 • Dolf Rientjes (lid)
 • Arti Schipper (lid)

Secretaris

 • Louise Marijnissen (raadsgriffier)

Contact

Wilt u contact opnemen met de auditcommissie? Dan kunt u mailen naar griffie@koggenland.nl