Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan 2 namen worden gegeven. Deze dubbele achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen.

Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

Overgangsregeling

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Deze overgangsregeling geldt voor 1 jaar. U kunt na 1 januari 2024 een afspraak maken via (0229) 54 84 00 of via burgerzaken@koggenland.nl.

Kosten overgangsregeling

Voor een kind dat geboren is na 31 december 2023 is registratie van een dubbele achternaam gratis.

Voor kinderen geboren tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2024 betaalt u:

  • Voor het 1e kind € 75
  • Voor elk volgend kind € 50

Let op: Voor elk kind waarvan de achternaam is gewijzigd, en in het bezit is van een identiteitsbewijs, moet een nieuw identiteitsbewijs worden aangevraagd. 

Buitenlandse nationaliteit

Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de regels van het land de mogelijkheden voor de achternaamkeuze.

Voorbeeld van een dubbele achternaam

Een dubbele achternaam bestaat uit maximaal 2 namen. De achternaam wordt zonder streepje of koppelteken geschreven. 

Bijvoorbeeld: de achternamen van de ouders zijn Oude Nijhuis en Bakker. Dan kan de achternaam Oude Nijhuis Bakker of Bakker Oude Nijhuis worden.

Meer informatie over het naamrecht

Lees meer over het naamrecht op Rijksoverheid.nl.

Wat moet ik doen?

U en uw partner gaan samen naar de gemeente om de achternaam van uw kind vast te laten leggen.

Dit doet u door een akte van naamkeuze op te laten maken. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer (0229) 548400 of door het sturen van een mail naar burgerzaken@koggenland.nl

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Wat moet ik meenemen?

Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

Hoe werkt het?

Als u geen achternaam kiest of die niet op tijd bij de gemeente vastlegt, bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bekijk hieronder welke situatie voor u geldt.

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, moet u dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen laten vastleggen bij de gemeente.

Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap

  • Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring nodig. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.
  • Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder uw kind erkent, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt, moet de vader of de duomoeder uw kind erkennen. Bij de erkenning kiest u dan samen de achternaam.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw 1e kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam.

Heeft u gevonden wat u zocht?