Veel verenigingen en stichtingen vragen om subsidies of bijdrages om hun duurzame ambities op gang te helpen. Daarom heeft gemeente Koggenland een duurzaamheidsfonds beschikbaar gesteld waar zij gebruik van kunnen maken.

Bent u een partij uit het maatschappelijk middenveld? Ben u niet commercieel en heeft u geen winstoogmerk? Dan is dit fonds voor u bedoeld. Dit fonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een dorpshuis dat de financiering niet rond krijgt voor isolatie, of een sportvereniging die een groen dak met zonnepanelen wil aanleggen. 

Aanvragen

Aanvragen voor een bijdrage uit het duurzaamheidsfonds kan door het sturen van een mail naar energietransitie@koggenland.nl

Beschrijf in uw mail de plannen waarvoor u een bijdrage vraagt. Deze mail moet de volgende informatie bevatten:

 • een begroting
 • een overzicht van aangevraagde en/of toegekende overige subsidies
 • bijbehorende offertes 

Maximale bijdrage

Vanuit het duurzaamheidsfonds wordt maximaal 50 procent van de eigen investering, na aftrek van eventuele andere subsidies en tot een maximum van € 50.000 per aanvraag beschikbaar gesteld.

Plafond

Op het duurzaamheidsfonds is een plafond (maximaal bedrag) beschikbaar. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 

Voor welke investeringen is het duurzaamheidsfonds bedoeld?

Het duurzaamheidsfonds is bedoeld voor concrete investeringen, zoals: 

 • Installeren van warmtepompen
 • Aanbrengen van Isolatie voor gebouwen
 • Aanleggen van laadinfrastructuur
 • Aanleggen van groene daken
 • Installeren van zonnepanelen
 • Aanleggen van biodivers groen op eigen terrein

Voorwaarden voor een aanvraag

 • Het gaat om een incidentele bijdrage.
 • De bijdrage komt niet in plaats van gemeentelijke subsidies op basis van de gemeentelijke subsidieverordening.
 • Het betreffen nieuwe initiatieven die nog niet zijn gerealiseerd. Een aanvraag moet dus vooraf worden ingediend.
 • Het initiatief moet aantoonbaar en in hoofdzaak bijdragen aan verduurzaming van de samenleving op één van de vier pijlers voor duurzaamheid.
  • Energieneutraliteit: (vermindering van CO2 uitstoot en equivalenten daarvan met de transitie naar duurzame methoden om elektriciteit en warmte te produceren).
  • Circulair werken en bouwen: uitbannen van afval en iedere grondstof hergebruiken.
  • Klimaatadaptatie: aanpassen aan het klimaat wat verandert met minimaal 1.5 graden.
  • Natuur inclusief: Het versterken en vergroten van natuur en biodiversiteit.
 • De plannen zijn lokaal gebonden, dus alleen voor de gemeente Koggenland.
 • De eigen bijdragen voor een initiatief bedraagt ten minste 50% van de totale kosten (incl. voorbereiding, toezicht en administratie, VTA)

Maximale bijdrage

Vanuit het duurzaamheidsfonds wordt maximaal 50 procent van de eigen investering, na aftrek van eventuele andere subsidies en tot een maximum van € 50.000 per aanvraag beschikbaar gesteld.

Vragen en meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van het team Duurzaamheid via energietransitie@koggenland.nl.

Meer informatie over andere subsidiemogelijkheden vindt u op Duurzaambouwloket.nl(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?