Er zijn nog veel onzekerheden. Deze informatie wordt aangepast wanneer er iets wijzigt.

Ik wil vluchtelingen thuis opvangen

U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via Oekraine@koggenland.nl of (0229) 54 84 00. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer, het aantal beschikbare slaapplaatsen en de beschikbare periode. U wordt gebeld als er een match is.

Let op: er wordt op dit moment hard gewerkt aan gemeentelijke opvanglocaties.

Op dit moment inventariseert de gemeente het aanbod van inwoners om vluchtelingen in huis te nemen en brengt aanbieders in contact met bemiddelende maatschappelijke hulporganisaties. (8 maart 2022)

Ik ga mijn huis openstellen, waar moet ik aan denken?

Duizenden Nederlanders hebben zich aangemeld voor het opnemen van Oekraïense vluchtelingen. Bij het in huis opnemen van vluchtelingen komt veel kijken. Een aantal aandachtspunten:

 1. Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Niemand weet hoe lang het gaat duren en samen hou je het langer vol.
 2. Wees open en maak alles bespreekbaar. Hoe minder ingeslikt, hoe minder kans op misverstanden of irritatie. Maar pas op met die beruchte Hollandse directheid, kies je woorden zorgvuldig.
 3. Bied privacy: een eigen kamer, tijd en ruimte voor je gast om zich terug te trekken.
 4. Wees niet verbaasd dat je gast veel op zijn/haar telefoon kijkt want het nieuws uit Oekraïne en contact via social media zijn heel belangrijk.
 5. Maak duidelijke, praktische afspraken. Over eten, douchen, licht uit, sleutel, opruimen etc.
 6. Realiseer je dat je gasten vermoeid, boos, teleurgesteld en angstig zijn. Wees tolerant.
 7. Wees alert op tekenen van stress en overspannenheid. Neem zo nodig het initiatief voor doktersbezoek en schakel professionele hulp in.
 8. Denk goed na over de positie van logerende kinderen. Probeer een dagprogramma te organiseren (thuisonderwijs, sport, ontspanning).
 9. Schroom niet om je gast om kleine wederdiensten te vragen. Koken, oppassen. Het geeft je gast een fijn gevoel iets terug te kunnen doen.
 10. Als het logeren niet meer gaat, neem dan contact op met de gemeente via oekraine@koggenland.nl. Wij gaan dan direct kijken of we een alternatief kunnen bieden.
  (Tips-bron: Takecarebnb)

Krijg ik kosten voor de opvang vergoed?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen leefgeld om bijvoorbeeld eten en kleding van te kopen. Dit leefgeld van € 260 wordt maandelijks uitgekeerd. Daarnaast krijgen vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastgezinnen verblijven een extra maandelijks bedrag, de zogeheten wooncomponent, van € 215 per volwassene en € 55 per minderjarige. Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoeding. Ook is bepaald dat het leefgeld wordt beëindigd als de vluchteling uit Oekraïne betaald werk gaat doen. 

Op dit moment werkt het kabinet samen verder met partners binnen en buiten de Rijksoverheid aan financiering van de opvanglocaties in gemeenten. 

Krijg ik begeleiding bij de opvang?

Dit wordt zo snel als mogelijk opgestart. Nadere informatie volgt.

Nieuwe versie Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners

De rijksoverheid heeft op 15 april een tweede versie gepubliceerd van de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners(externe link). De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie staan in geel gearceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen het consortium: RefugeeHomeNL. De rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met RefugeeHomeNL om de opvang door particulieren te begeleiden.