De gemeente Koggenland is bezig om de plannen voor te bereiden voor nieuwbouw van basisschool De Ark in Hensbroek. Een raadsvoorstel wordt voorbereid om de gemeenteraad een besluit te laten nemen hoeveel de school gaat kosten en op welke plek (locatie) de school gaat worden gebouwd (oktober/november 2022).

Daarna worden alle plannen weer uitgewerkt.

Locatie-onderzoek

Hieronder vindt u de rapportage over het locatie-onderzoek voor de vervangende nieuwbouw van basisschool De Ark. De locatie Apollo’68 komt hieruit naar voren als voorkeurslocatie.

Op de informatie-avond op 8 september 2022 is uitleg gegeven over deze locatiekeuze voor Apollo. De raad moet hier uiteindelijk nog een besluit over nemen.

Uw reactie op de informatieavond

  Op 8 september was de informatieavond voor ouders met kinderen op basisschool De Ark, en betrokken dorpsbewoners van Hensbroek. Reageren op de voorstellen en de informatie was mogelijk tot en met vrijdag 23 september 2022. U kunt nog wel de achtergelaten reacties lezen.

  Bekijk de gegeven reacties  

  De Dorpsraad Hensbroek Wogmeer heeft na de informatieavond een brief naar de gemeenteraad verstuurd. Deze is als ingekomen stuk naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeente is hierover in gesprek geweest met vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de dorpsraad ter voorbereiding op de besluitvorming door de gemeenteraad. Naar verwachting vindt raadsbehandeling over investeringskrediet en locatiekeuze plaats op 24 oktober 2022.

  Lees de brief van de Dorpsraad Hensbroek Wogmeer

  Meer informatie en contact

  Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Ton de Joode, tel. 06-138 457 38, t.dejoode@koggenland.nl.

  Activiteiten en planning

  1. Nog te doen: Eerste kwartaal 2023

   In overleg met betrokkenen gaan we bepalen waar wat moet komen. In vervolg daarop komen we terug bij de raad met een voorstel voor die uitwerking met de financiële consequenties en stedenbouwkundige en functionele kaders.

  2. Afgerond: 24 oktober 2022 Vergadering Gemeenteraad

   De gemeenteraad heeft op 24 oktober 2022 unaniem ingestemd met het raadsvoorstel voor een investering voor De Ark en voor de locatie Apollo ’68 als plek waar de nieuwbouw moet komen.

  3. Afgerond: Oktober-november 2022

   De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van De Ark in Hensbroek. Gemeente Koggenland werkt, samen met het schoolbestuur SKOWF, de Dorpsraad Wogmeer Hensbroek en VV Apollo, aan een voorstel voor de gemeenteraad.

  4. Afgerond: september 2022

   Informatie avond voor ouders met kinderen op De Ark en betrokken dorpsbewoners van Hensbroek. Aanmelden is niet nodig.

   Datum: donderdag 8 september 2022
   Tijdstip: 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
   Locatie: ’t Springend Paard in Hensbroek