Gemeente Koggenland is bezig om de plannen voor te bereiden voor nieuwbouw van basisschool De Ark op één van de velden van het voetbalcomplex in Hensbroek. Op dit moment wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en daarna volgen de uitwerking van de plannen, vergunningprocedures en de bouw. De planning is erop gericht om de bouw in 2025 te kunnen starten.

Locatie-onderzoek

Hieronder vindt u de rapportage over het locatie-onderzoek voor de vervangende nieuwbouw van basisschool De Ark. De locatie Apollo’68 komt hieruit naar voren als voorkeurslocatie.

Op de informatie-avond op 8 september 2022 is uitleg gegeven over deze locatiekeuze voor Apollo. De raad moet hier uiteindelijk nog een besluit over nemen.

Uw reactie op de informatieavond

  Op 8 september was de informatieavond voor ouders met kinderen op basisschool De Ark, en betrokken dorpsbewoners van Hensbroek. Reageren op de voorstellen en de informatie was mogelijk tot en met vrijdag 23 september 2022. U kunt nog wel de achtergelaten reacties lezen.

  Bekijk de gegeven reacties  

  De Dorpsraad Hensbroek Wogmeer heeft na de informatieavond een brief naar de gemeenteraad verstuurd. Deze is als ingekomen stuk naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeente is hierover in gesprek geweest met vertegenwoordigers van de gemeenteraad en de dorpsraad ter voorbereiding op de besluitvorming door de gemeenteraad. Naar verwachting vindt raadsbehandeling over investeringskrediet en locatiekeuze plaats op 24 oktober 2022.

  Lees de brief van de Dorpsraad Hensbroek Wogmeer

  Meer informatie en contact

  Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Hans Ooijevaar, bestuursadviseur via h.ooijevaar@koggenland.nl.

  Activiteiten en planning

  1. Nog te doen: 18 december 2023

   Op 18 december besluit de gemeenteraad over het stedenbouwkundig model, zie ook de raadsstukken zoals vindbaar op raad.koggenland.nl

  2. Afgerond: 7 december 2023

   Op 7 december 2023 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de Dorpsraad, de klankbordgroep en het voetbalbestuur over het stedenbouwkundig model. 

  3. Afgerond: Eerste kwartaal 2023

   In overleg met betrokkenen gaan we bepalen waar wat moet komen. In vervolg daarop komen we terug bij de raad met een voorstel voor die uitwerking met de financiële consequenties en stedenbouwkundige en functionele kaders.

  4. Afgerond: 24 oktober 2022 Vergadering Gemeenteraad

   De gemeenteraad heeft op 24 oktober 2022 unaniem ingestemd met het raadsvoorstel voor een investering voor De Ark en voor de locatie Apollo ’68 als plek waar de nieuwbouw moet komen.

  5. Afgerond: Oktober-november 2022

   De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van De Ark in Hensbroek. Gemeente Koggenland werkt, samen met het schoolbestuur SKOWF, de Dorpsraad Wogmeer Hensbroek en VV Apollo, aan een voorstel voor de gemeenteraad.

  6. Afgerond: september 2022

   Informatie avond voor ouders met kinderen op De Ark en betrokken dorpsbewoners van Hensbroek. Aanmelden is niet nodig.

   Datum: donderdag 8 september 2022
   Tijdstip: 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
   Locatie: ’t Springend Paard in Hensbroek