Teamleden

 • Marco Bolluijt
 • Hannie Ruitenberg
 • Gert Elzinga
 • Iko de Wilde
 • Jos Smal

Contactpersoon gemeente

Stand van zaken

 1. Momenteel bezig: Juni 2023

  In juni 2023 zijn de gesprekken met het Doe-team weer opgepakt. Focus is momenteel gevestigd op het plateau van het voormalige badhuis. De wens is geuit hier een ‘uitkijk-punt’ van te maken, als onderdeel van de recreatieve fiets-/wandelroute, die gerealiseerd wordt in combinatie met de dijkverzwaring. Samen met Recreatieschap Westfriesland, de gemeente, de provincie en Culture Matters, die ook opdracht heeft gekregen de dijkmagazijnen een herbestemming te geven en te renoveren zijn gesprekken gaande over de toekomstige invulling van deze voor veel Scharwouders zo bijzondere locatie.

 2. Momenteel bezig: April 2016

  De werkgroep Scharwoude heeft vlak na het dorpsgesprek een overleg gehad met de gemeente over het buitendijks gebied bij Scharwoude en de invulling van een strand. Het leidend voorwerp op deze locatie is de dijkversterking door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Omdat er vanuit de werkgroep Scharwoude, maar ook vanuit de werkgroep IJsselmeerdijk vraagtekens gezet zijn bij het plan dat er nu ligt ten aanzien van de dijkverzwaring, wil men eerst kijken of het huidige plan kan worden aangepast. Gesprekken met beide werkgroepen tussen de Alliantie, het HHNK, de gemeente en de provincie zijn op dit moment in volle gang. Het doel is om draagvlak te creëren voor het dorp, maar ook voor de omwonenden van de IJsselmeerdijk. Met de werkgroep is afgesproken dat de recreatieve invulling, inclusief strand, van de nieuwe situatie wordt besproken als het ontwerp van de dijkversterking definitief is.