Teamleden

  • mevrouw Bikkel
  • mevrouw Van den Driest
  • de heer Bolluijt
    (Belangengroep Scharwoude)

Contactpersoon gemeente

  • Martin Stroet

Stand van zaken

  1. Momenteel bezig: April 2016

    De werkgroep Scharwoude heeft vlak na het dorpsgesprek een overleg gehad met de gemeente over het buitendijks gebied bij Scharwoude en de invulling van een strand. Het leidend voorwerp op deze locatie is de dijkversterking door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Omdat er vanuit de werkgroep Scharwoude, maar ook vanuit de werkgroep IJsselmeerdijk vraagtekens gezet zijn bij het plan dat er nu ligt ten aanzien van de dijkverzwaring, wil men eerst kijken of het huidige plan kan worden aangepast. Gesprekken met beide werkgroepen tussen de Alliantie, het HHNK, de gemeente en de provincie zijn op dit moment in volle gang. Het doel is om draagvlak te creëren voor het dorp, maar ook voor de omwonenden van de IJsselmeerdijk. Met de werkgroep is afgesproken dat de recreatieve invulling, inclusief strand, van de nieuwe situatie wordt besproken als het ontwerp van de dijkversterking definitief is.