U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Het gaat dan om vervoer tussen het woonadres van uw kind en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

De voorziening (vergoeding) kan zijn:

 • Vergoeding voor vervoer per fiets en/of openbaar vervoer (eventueel met noodzakelijke begeleiding door ouder/verzorger)
 • Vergoeding eigen vervoer (auto)
 • Aangepast vervoer (taxi- of schoolbus)
 • Mogelijk een combinatie van bovenstaande

Hoe werkt het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind naar een van de onderstaande scholen gaat:

 • scholen voor basisonderwijs (BO) bij structurele handicap of van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting
 • scholen voor voortgezet onderwijs (VO) bij structurele handicap
 • speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
 • speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg)

De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die uw kind moet afleggen.

Toetsing van de aanvraag

Wij toetsen een aanvraag leerlingenvervoer aan de Verordening Leerlingenvervoer en de daarbij behorende Beleidsregels.

Om in aanmerking te komen voor een voorziening (vergoeding) voor het vervoer naar en van school moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Uitgangspunt is dat de ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk zijn voor het schoolbezoek van hun kind en zij moeten in de eerste plaats zelf zorgen voor het vervoer naar school.
 • Voor een toekenning van een vervoersvoorziening gaan wij uit van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.
 • Wij rekenen met de goedkoopst mogelijke (passende) wijze van vervoer, eventueel met begeleiding.
 • Een begeleider is een ouder of persoon die de ouder/verzorger inzet om uw kind tijdens het vervoer te begeleiden.
 • Een vergoeding, ook voor eigen vervoer (fiets, auto) of openbaar vervoer, is nooit met terugwerkende kracht, maar met ingang van de ontvangst van de aanvraag bij gemeente Koggenland.
 • Voor een (S)BO-leerling hanteren wij een afstandsgrens van 4 kilometer voor een school buiten de gemeentegrens voor het toekennen van een vervoersvoorziening. De afstand tussen de woning en de school bepalen we met de ANWB-routeplanner, kortste route. De afstandsgrens vervalt wanneer sprake is van een handicap waardoor schoolbus- of autovervoer de enige mogelijkheid is.
 • Voor een (V)SO-leerling hanteren wij een afstandsgrens van 6 kilometer voor het toekennen van een vervoersvoorziening. De afstand tussen de woning en de school bepalen we met de ANWB-routeplanner, kortste route. De afstandsgrens vervalt wanneer sprake is van een handicap waardoor schoolbus- of autovervoer de enige mogelijkheid is.
 • De woning is het feitelijk woonadres waar uw kind structureel verblijft. Dit adres kan afwijken van het adres waarop uw kind bij de gemeente staat ingeschreven.

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • het soort vervoer
 • naam en plaats van de school

Alle ouders van kinderen die al een vergoeding voor leerlingenvervoer ontvangen ontvangen jaarlijks van de gemeente een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van leerlingenvervoer voor uw kind, een aanvraagformulier ontvangen of heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag?

Neemt u dan contact op met Jeannette van der Pauw Kraan, Zorgteam, bereikbaar via (0229) 54 83 80 en leerlingenvervoer@koggenland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?