Teamleden

 • Kees Wiersum
 • Ton Scholte

Contactpersoon gemeente

niet van toepassing

Stand van zaken

 1. Afgerond: Maart 2019

  Het doe-team heeft zich omgevormd tot de werkgroep Koggenland Energie Neutraal. Dit doe-team heeft onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder. Het plaatsen van zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder lijkt onhaalbaar. Het doe-team zet zich daarom meer in op bewustmaking van energievraagstukken. Ook willen ze graag ervaringen delen. Om dit meer gestalte te geven zijn ze bezig een eigen website op te zetten en verder zijn ze op zoek naar uitbreiding van het doe-team. De gemeente faciliteert het doe-team.

 2. Afgerond: Januari 2018

  Het doe-team heeft onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder. Het plaatsen van zonnepanelen op Dorpshuis De Ridder lijkt onhaalbaar. Het doe-team onderzoekt nu of plaatsing van zonnepanelen op de Geert Holleschool een goed alternatief is.

 3. Afgerond: Juli 2017

  Het college heeft besloten een bijdrage van ongeveer € 2.000,- voor het doe-team Berkhout Energieneutraal te honoreren. Het bestuur van de Stichting Dorpshuis De Ridder St. Joris te Berkhout wordt gevraagd nader onderzoek te laten doen naar de maximale dakbelasting voor het plaatsen van zonnepanelen voor de gemeenschap in Berkhout

 4. Afgerond: Mei 2017

  Doelstelling van dit doe-team is zoveel mogelijk zonne-energie in Berkhout opwekken en gebruiken, zodat Berkhout ook een aandeel in de klimaatdoelstellingen heeft.

  Het doe-team streeft ernaar de mogelijkheid te creëren om als particulier deel te nemen aan de Zonnecoöperatie West-Friesland, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van daken van gemeente gelieerde gebouwen.  

  De Zonnecoöperatie heeft ook contacten gelegd met een initiatiefnemer die panelen in zonneweide wilt realiseren.

  De inwoners in het doe-team coördineren dit Berkhout Energie Neutraal project. Zij verzorgen onder andere de contacten met de coöperatie, stichtingsbesturen en mogelijke leveranciers voor plaatsing van panelen en mogelijke deelname aan de coöperatie.

  De gemeente faciliteert de inwoners in het doe-team. Denk daarbij aan het ter beschikking stellen van vergaderruimte en bouwtekeningen. Daarnaast zoekt de gemeente eigendomssituaties van mogelijke zonnepaneel locaties uit. Ook heeft de gemeente zich bereid verklaard, om een eventueel in te dienen subsidieaanvraag voor dit project te beoordelen op basis van door de raad gestelde criteria.

 5. Afgerond: Maart 2017

  Namens het doe-team:

  "De werkgroep Berkhout Energie Neutraal is voortvarend begonnen. Er zijn inmiddels verkennende gesprekken gevoerd en er is een plan van aanpak gemaakt.

  Wij zijn momenteel bezig contacten te leggen met (deskundige) partijen en gaan gesprekken aan met deze partijen. Wellicht kunnen zij ons in de nabije toekomst van nut zijn.

  Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten om onze werkgroep te versterken. Het zou mooi zijn als je enig deskundigheid op het gebied van duurzame energie meebrengt, of ervaring hebt in het opzetten en leiden van een project. Meld je dus aan bij:

  Kees Wiersum, zware.kees@gmail.com

  Jan Sturris, j.sturris@zorgring.nl

  John v.d. Hout, Jvdhout@enkev.com