Het Koggenfonds is een extraatje in de dure decembermaand in de vorm van een VVV-kaart. Ieder huishouden dat aan de voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen voor een VVV-kaart met een waarde van € 100. Voor huishoudens met kinderen onder de 16 jaar gaat het om een kaart met een totale waarde van € 200.

U kunt elk jaar in de maand november een aanvraag doen. Dit betekent dat u in november 2024 weer kunt aanvragen.

Gang van zaken

 • Ontvangt u een uitkering van WerkSaam Westfriesland en/of ontvangt u periodieke bijzondere bijstand van het Zorgteam? Als u aan de voorwaarden voor het Koggenfonds voldoet, hoeft u niks te doen. U ontvangt automatisch een toekenningsbrief met de VVV-kaart.
 • Als u niet bekend bent bij het Zorgteam en u voldoet wel aan de voorwaarden, dan vult u via deze website het online formulier in. Dit is pas weer mogelijk vanaf 1 november 2024. 

Voorwaarden

U bent 21 jaar of ouder en heeft op peildatum 1 oktober 2023:

 • een jaar of langer een inkomen op het sociaal minimum  of
 • een jaar of langer een WSNP traject of
 • een jaar of langer een minnelijk traject vanwege schuldhulpverlening én
 • geen eigen woning in bezit én
 • geen vermogen boven de vermogensgrens én
 • een zelfstandig huishouden.

Inkomensgrenzen (sociaal minimum)

Uw situatie Netto bedrag per maand, inclusief vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.216,62 
Gehuwden/samenwonenden van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.738,02
Alleenstaanden en alleenstaande ouder vanaf pensioengerechtigde leeftijd€ 1.357,66 (= volledige AOW)
Gehuwden/samenwonenden vanaf pensioengerechtigde leeftijd€ 1.843,60 (= volledige AOW)

Vermogensgrenzen

Uw situatieBedrag
Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210,00
Alleenstaanden€ 7.605,00

Welke bewijsstukken zijn er nodig?

 • Loon- en/of inkomstenspecificatie(s)
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van al uw bankrekeningen, ook die van minderjarige kinderen, saldo zichtbaar
 • Als u dit hebt: Voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst
 • Als u dit hebt: Gegevens met betrekking tot lijfrentepolis, levensverzekering etc.
 • Als u een auto hebt: Kopie kentekenbewijs
 • Als dit van toepassing is: Bewijsstukken met betrekking tot schulden

Meer informatie

 • Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact opnemen met onze medewerkers via telefoonnummer (0229) 54 83 70.
 • Openingstijden Zorgteam: maandag t/m donderdag 09:00- 12:00 uur, vrijdag 09:00- 12:00 uur.

Hulp bij invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen van de VVV-kaart? Dan kan de Formulierenbrigade Koggenland(externe link) u hierbij helpen. De Formulierenbrigade Koggenland heeft iedere woensdag van 14.00 – 16.00 uur spreekuur in bibliotheek De Goorn, Dwingel 3. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken. 

Heeft u gevonden wat u zocht?