Het Koggenfonds is een extraatje in de dure decembermaand in de vorm van een VVV-kaart. Ieder huishouden dat aan de voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen voor een VVV-kaart met een waarde van € 100. Voor huishoudens met kinderen onder de 16 jaar gaat het om een kaart met een totale waarde van € 200.

U kunt elk jaar een aanvraag doen in de maanden november en december. In november 2023 kunt u weer een aanvraag doen.

Gang van zaken

 • Ontvangt u een uitkering van WerkSaam Westfriesland en/of ontvangt u periodieke bijzondere bijstand van het Zorgteam? Als u aan de voorwaarden voor het Koggenfonds voldoet, hoeft u niks te doen. U ontvangt automatisch een toekenningsbrief met de VVV-kaart.
 • Als u niet bekend bent bij het Zorgteam en u voldoet wel aan de voorwaarden, dan vult u via deze website het online formulier in. Dit is pas weer mogelijk na november 2023. Het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarbij behorende bewijsstukken moeten dan vóór 1 december 2023 ingediend zijn.

Voorwaarden

U bent 21 jaar of ouder en heeft op peildatum 1 oktober 2022:

 • een jaar of langer een inkomen op het sociaal minimum  of
 • een jaar of langer een WSNP traject of
 • een jaar of langer een minnelijk traject vanwege schuldhulpverlening én
 • geen eigen woning in bezit én
 • geen vermogen boven de vermogensgrens én
 • een zelfstandig huishouden.

Inkomensgrenzen (sociaal minimum)

 • Alleenstaande en alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.101,82 netto per maand incl. vakantiegeld
 • Gehuwden/samenwonenden van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd: € 1.574,03 netto per maand incl. vakantiegeld
 • Alleenstaanden en alleenstaande ouder vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.225,67 netto per maand (= volledige AOW)
 • Gehuwden/samenwonenden vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.660,36 netto per maand (= volledige AOW)

Vermogensgrenzen

 • Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders: € 13.010,00
 • Alleenstaanden: €   6.505,00

Meer informatie

 • Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact opnemen met onze medewerkers via telefoonnummer (0229) 54 83 70.
 • Openingstijden Zorgteam: maandag t/m donderdag 09:00- 12:00 uur, vrijdag 09:00- 12:00 uur.

Heeft u gevonden wat u zocht?